Memòries de l'Àrea

Aquesta publicació recull el resum executiu del conjunt d’actuacions dels serveis municipals que integren l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, amb informació i indicadors de l’activitat realitzada per les diferents unitats organitzatives durant l’any 2022.

Aquesta infografia recull un resum del conjunt d’actuacions dels serveis municipals que integren l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, amb informació i indicadors de l’activitat realitzada per les diferents unitats organitzatives durant l’any 2022.

Aquesta memòria d'indicadors recull informació i dades de les diferents direccions i departaments de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat entre el 2020 i el 2022: primer a nivell transversal (programes de la Gerència de l'Àrea i de les direccions de Recursos i Planificació); a continuació, de manera específica per a cadascuna de les direccions i departaments, per acabar, finalment, amb un recull dels principals indicadors dels Consorcis de Biblioteques i d'Educació i dels Instituts de Cultura i d'Educació.

Aquesta publicació recull el conjunt d’actuacions dels serveis municipals que integren l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, amb informació i indicadors de l’activitat realitzada per les diferents unitats organitzatives durant l’any 2022.

Aquesta publicació recull el conjunt d’actuacions dels serveis municipals que integren l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, amb informació i indicadors de l’activitat realitzada per les diferents unitats organitzatives durant l’any 2021.

Aquesta publicació recull el conjunt d’actuacions dels serveis municipals que integren l'àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, amb informació i indicadors de l’activitat realitzada per les diferents unitats organitzatives durant l’any 2020.

Aquesta publicació recull el conjunt d’actuacions dels serveis municipals que integren l'àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, amb informació i indicadors de l’activitat realitzada per les diferents unitats organitzatives durant l’any 2019.

Aquesta publicació recull el conjunt d’actuacions dels serveis municipals que integren l'àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, amb informació i indicadors de l’activitat realitzada per les diferents unitats organitzatives durant l’any 2018.

Aquesta publicació recull el conjunt d’actuacions dels serveis municipals que integren l'àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, amb informació i indicadors de l’activitat realitzada per les diferents unitats organitzatives durant l’any 2017.

Aquesta publicació recull el conjunt d’actuacions dels serveis municipals que integren l'àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, amb informació i indicadors de l’activitat realitzada per les diferents unitats organitzatives durant l’any 2016.

Conferència íntegra realitzada per Laia Ortiz, Tinenta d'Alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, el 13 de juny de 2017 al CCCB. Aquesta conferència es va realitzar amb motiu de la culminació dels dos primers anys de mandat, i amb l'objectiu de resumir els avenços assolits i els reptes de futur plantejats per a la resta de mandat.

Aquesta publicació recull el conjunt d’actuacions dels serveis municipals que integren l'àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, amb informació i indicadors de l’activitat realitzada per les diferents unitats organitzatives durant l’any 2015.

Aquesta memòria presenta l’activitat de les diferents unitats i entitats que la componen. Amb això es completa la presentació sistemàtica de la feina feta al llarg dels quatre darrers anys, un mandat marcat principalment per una crisi de dimensions molt profundes i per la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de mantenir la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i de donar respostes pràctiques i reals a les situacions de precarietat i de vulnerabilitat que s’han produït.

Aquesta Memòria recull les actuacions desenvolupades per l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania l’any 2009, un any en què els reptes i les accions de la ciutat vers la inclusió social s’han intensificat.

La Memòria de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania corresponent a l’any 2008 pretén sintetitzar l’esforç d’un ampli equip de professionals vinculats als diferents serveis municipals orientats a fer de Barcelona una ciutat inclusiva i solidària.

Memòria que recull les actuacions més destacades de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania. L’any 2010 ens ha mostrat que els impactes de la crisi econòmica incideixen molt negativament en la vida quotidiana de les persones i, des de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, hem articulat programes i recursos que són una resposta real davant els riscos creixents d’exclusió.

 La memòria anual és una ocasió per tenir una visió nova de la tasca que es desenvolupa. La perspectiva anual, sistemàtica i completa del conjunt de les accions que duen a terme els diferents departaments de l’Àrea i els instituts que hi estan adscrits ofereix una perspectiva clara de la dimensió real de l’acció de suport social de l’Ajuntament de Barcelona, la seva implicació amb el teixit social de la ciutat, l’extensió dels seus serveis a través de nombroses entitats socials, l’empenta innovadora de les seves accions, la seva voluntat de lideratge i capitalitat, i el prestigi de les seves accions i projectes en l’escenari internacional.

Aquesta memòria de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’any 2012 és la demostració del compromís polític i social de l’equip de govern de la ciutat per treballar de manera integral tots els àmbits socials per la qualitat de vida de la ciutadania barcelonina, perquè la prioritat municipal ha estat el suport a les persones en moments de dificultat.

Aquesta memòria no és una memòria més, és la d’un any de canvi polític a l’Ajuntament, en què s’ha començat a aplicar una nova manera de fer, en un context de crisi internacional difícil per a la ciutat. L’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports és ja, en si, una novetat. Aquesta nova Àrea és el resultat de la fusió de dues àrees anteriors, no només per tal de racionalitzar els recursos, sinó perquè respon a la visió d’atendre les necessitats i millorar la qualitat de vida de les persones de Barcelona de forma integral.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat