Ajudes destacades

Ingrés Mínim Vital (IMV)

Actualitzada - Març 2022
L'Ingrés Mínim Vital és una prestació adreçada a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i no tenen recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Renda garantida de ciutadania (RGC)

Actualitzada - Maig 2021
Renda destinada a garantir que tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya es puguin fer càrrec de les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar o de convivència.

Renda activa d’inserció

Actualitzada - Març 2021
Ajut econòmic destinat a incrementar les oportunitats d’inserció en el mercat laboral a treballadors/es en atur amb necessitats econòmiques especials.

Ajuts de menjador escolar

Actualitzada - Setembre 2021
Ajut individual orientat a cobrir el cost del servei de menjador de l'alumnat que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona

Vincles BCN

Actualitzada 2020
És un servei de l’ Àrea de Drets Socials de l’ Ajuntament de Barcelona que vol reforçar les relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorar el seu benestar a través de la tecnologia i del suport d’equips de dinamització social.

Targeta de transport públic T-16 per als nens i nenes

Actualitzada - Febrer 2021
Poden ser titulars d'aquesta targeta tots els nens i nenes de 4 anys fins al 31 de desembre de l'any que compleixin 16 anys i que resideixin a qualsevol dels municipis que conformen l'àmbit de sistema tarifari integrat.

Targeta Rosa metropolitana

Actualitzada - juny 2021
Prestació social que facilita tota una sèrie de descomptes i avantatges en un gran nombre d’establiments i entitats -tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana-, en l’ús dels transports públics a la ciutat, i en molts serveis i productes d’interès.

Ajudes destacades

Encara no s'ha creat cap contingut per la portada.