Innovació social

APROP

Descripció: 

Es tracta de la construcció d’edificis temporals (de 5 anys) formats per equipaments comunitaris en planta baixa, allotjaments d’un dormitori i de dos dormitoris en plantes pis i coberta verda. Es conceben d'acord amb tecnologia modular i des del reaprofitament de contenidors marítims “last trip”, totalment acoblables en qualsevol configuració, de fàcil muntatge, desmuntatge i trasllat a un altre solar o reaprofitament com a elements de construcció en obres definitives.

Problema al qual dona solució: 

Atendre l'emergència habitacional, evitar l'expulsió de veïnes i veïns dels seus entorns per l’augment dels preus de l’habitatge, generar solucions més econòmiques per a col·lectius amb necessitats específiques d’habitatge a curt termini amb solucions habitacionals temporals de construcció més neta, ràpida, sostenible i adaptada a més espais d’oportunitat de la ciutat.

Objectius: 

Disposar de més solucions habitacio­nals a curt termini i més ben dis­tribuïdes territorialment per ajudar a mitigar el problema de l’accés a l’habitatge i la permanència en els barris de la població.

Accions principals: 
  • Estudi d’alternatives tecnològiques i elecció del model d'acord amb contenidor marítim, per les seves garanties més grans en diferents cicles de muntatge/ desmuntatge i pel fet de ser una plataforma universal (adaptada a diferents proveïdors).
  • Anàlisi de solars d’oportunitat en el conjunt de la ciutat i selecció de 3 solars (Gòtic, Glòries i Can Batlló) com a espais per als projectes pilot.
  • Disseny dels 3 projectes pilot i concurs de projecte i obra (juliol del 2018) resultant en l’adjudicació de l’APROP del carrer Nou de Sant Francesc, 8-10.
  • Nova convocatòria per al solar del carrer Bolívia, febrer del 2019 (previsió).
  • Inici d’obres al Gòtic pendent de la signatura de contracte per part les persones responsables de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS).
Actors claus: 
  • Innovació Social, Direcció de Planificació i Innovació, Àrea de Drets Socials.
  • Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)
  • Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació (IMHAB)
Calendari: 

Data d'inici: 2016 (novembre).

Data d'acabament: en curs.

Pressupost: 

Edifici a Ciutat Vella de 12 allotjaments (8 d’un dormitori i 4 de dos): 939.375,94 €.

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat