Medidas de gobierno

2020

Aquesta Mesura de Govern no presenta el conjunt de mesures i accions que inclourà l’Estratègia municipal contra la Soledat, sinó que mostra el recull de tasques de planificació i elaboració per arribar a assolir l’estratègia. En aquest document, doncs, presentem la metodologia i el pla de treball que ens permetrà assolir l’Estratègia municipal contra la Soledat.

2018

Estudi diagnòstic per fer una aproximació a la incidència que tenen les despeses relacionades amb l’habitatge sobre les economies domèstiques. 

2016

Mesura de Govern on l'Ajuntament de Barcelona ha pres el compromís de treballar per reduir les desigualtats en salut entre barris i grup socials.

2015

La transversalitat de gènere o mainstreaming de gènere és la integració de la perspectiva de gènere en tots els nivells i dimensions de la política1. Una de les definicions més utilitzades la defineix com "la reorganització, la millora, el desenvolupament i l’avaluació dels processos polítics, de forma que una perspectiva d’igualtat de gènere s’incorpori a totes les polítiques, a tots els nivells i a totes les etapes, pels actors normalment involucrats en l’adopció de mesures polítiques2".

2015

Avaluacions pel descriure l’acció comunitària i avaluar el seu impacte sobre la salut de la població en barris de baix nivell socioeconòmic de la ciutat de Barcelona. 

2015

Avaluacions del programa 'Treball als Barris'.

 

2014

Mesura impulsada per la Delegació de Salut juntament amb la regidora de Dona i Drets Civils i la Regidora d’Adolescència i Joventut, per tal de promoure la Salut Sexual i reproductiva a la ciutat de Barcelona.

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad