Bones Pràctiques Socials

Què són les Bones Pràctiques Socials?

Les Bones Pràctiques Socials recullen un conjunt de bones pràctiques impulsades per l’Àrea de Drets Socials tant de gestió interna com de prestació de serveis, ja siguin pròpies o en participació amb el tercer sector o amb d’altres administracions.

Es pretén, per una banda  donar visibilitat a la feina útil que dóna resultats satisfactoris, posant en valor el saber i la experiència  dels i les professionals, però també fer que la bona pràctica creixi a partir de l'aprenentatge generat en tot el procés, és a dir  des que es presenta al Banc fins que finalment es fa una devolutiva als i les professionals que la impulsen com a final del procés.

El Banc de Bones Pràctiques no es concep amb la idea d'espai estàtic on emmagatzemar documents, sinó amb la idea d’un viver dinàmic d’aprenentatge i de creixement on s’aprèn, s’elaboren i intercanvien experiències i idees.

Què és una bona pràctica?

Conjunt coherent d’accions útils, rellevants i significatives, (experiències, projectes, activitats, actuacions, metodologies, eines de treball, etc.) que han obtingut bons resultats  en un determinat context i que s’espera, que en contextos semblants, se n’obtinguin similars resultats. Aquestes bones pràctiques poden servir de guia i orientació a professionals i/o tècnics que volem posar en marxa o millorar projectes o accions concretes.

Per que una bona pràctica s’esdevingui com tal ha de tenir incorporats un conjunt de criteris tècnics de qualitat que la fan mereixedora d’aquest reconeixement.

Les Bones Pràctiques Socials estàn emmarcades en el desplegament de les accions del pla de gestió del coneixement de l'Àrea de Drets socials.

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Cultura, Educación y Ciclos de VidaContactaAviso legal Accessibilidad