Destaquem

 • #ElPresentésFeminista

  Posem fi JA a les violències masclistes! Davant les violències masclistes, digues el que penses: és ara quan cal implicar-s’hi, no demà. Perquè molt abans del futur, el present ja és feminista.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/555x312_cat_0.png
 • Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

  Barcelona es bolca en la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. 

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/banner_sofia_556x312px.jpg
 • Barcelona amb els infants

  Defensem els drets dels nens i nenes.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/dretsinfants_1920x1080px_aaff.jpg
 • Programa de Suport a la Persona Cuidadora

  Nou programa del servei de teleassistència per millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores no professionals que presenten sentiments de sobrecàrrega.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/st_persones_cuidadores_baner_1920x1080_cat.jpg
 • Adreça't a un punt d'assessorament energètic

  T’ajudarem a evitar un tall de subministrament per manca de recursos i a ajustar la despesa energètica de la teva llar.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/drets_social_550x310_ca.jpg
 • Cicle de Cinema dels Drets dels Infants

  Sessions en família als Cinemes Girona, amb “Dumbo” i “La vida d’en Carbassó”

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/ccdi2019_banner_web_ajbcn_555x312_v_2007.jpg
 • Actius de l'Acord

  El distintiu Actius de l'Acord reconeix l'esforç d'entitats i projectes que promouen una ciutadania més compromesa. Sol·licita’l abans que acabi l’any.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/baneractius_1920x1080_01.png
 • Compromís de ciutat amb l’Agenda 2030

  Barcelona es compromet amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/agenda2030-555x312.png
 • Guia de comunicació inclusiva

  Per construir un món més igualitari

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/guiainclusiva_555x312px-cat.jpg
 • Connecta’t a VinclesBCN

  El servei que reforça les relacions socials de les persones grans que se senten soles.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/555x312_antonio_cat.png
 • #bontractegentgran

  El maltractament a les persones grans existeix. No ho permetis.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/gg_555x312_4_cat.jpg
 • Barcelona Cuida, espai d'informació i orientació

  Barcelona Cuida és un centre pioner que vol donar visibilitat a tots els recursos existents a la ciutat en l'àmbit de la cura i posar-los a l'abast de tothom.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/banner_bcncuida_555x312_cat_3.jpg
 • Les meves ajudes

  Aquesta eina et permetrà consultar a quines ajudes i prestacions socials pots optar.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/02_banermeves_ajudes_555x312_ca.png
 • Ja disponible el número 23 de Barcelona Societat

  Aquest número està dedicat a les polítiques de rendes.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/barcelonasocietat23_555x312.jpg
 • Radars, fem barri amb les persones grans

  Radars és un projecte per pal·liar els efectes de la solitud no volguda i prevenir situacions de risc de les persones grans.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/radars_web_555x312_cat-1.png
 • Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment

  El pla inclou 77 accions per impulsar els serveis de cura, l’envelliment actiu i la convivència intergeneracional.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/web_drets_socials_555x312_cat.jpg
 • Obre l'espai "Konsulta'm"

  El servei Konsulta’m té com a objectiu detectar i atendre de forma preventiva el patiment psicològic, així com els problemes de salut mental en adolescents i joves.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/konsultam_555x307.png
 • Bones Pràctiques Socials

  Les Bones Pràctiques Socials reuneix el conjunt de bones pràctiques impulsades per l’Àrea de Drets Socials tant de gestió interna com de prestació de serveis.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/baner_destacat_web_drets_socials.jpg
 • Parlen els nens i nenes

  El programa "Parlen els nens i nenes" és una eina de la ciutat per conèixer i millorar el benestar dels infants partint de les seves visions i opinions.

  https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/555_x_312.jpg

Actualitat

Joves i islamofòbia a les xarxes socials

04/12/2019 - 11:42

Islamofòbia. Taula rodona en el marc del Dia Internacional de lluita contra la islamofòbia.

Gràfica del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2019. 3 de desembre. Sumem Capacitats. Sumem Diversitats.

Quaranta anys de compromís amb les persones amb discapacitat

02/12/2019 - 17:24

Inclusió. Les activitats s’organitzen amb la col·laboració d’entitats del sector.

Barcelona contra el racisme i l’estigma vers els menors estrangers no acompanyats

02/12/2019 - 12:08

Drets humans. Barcelona celebra una Assemblea de la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme (ECCAR) els passats 22 i 23 de novembre.

Què fem a Drets Socials

Interior d'un centre de serveis socials

Serveis socials

La xarxa de serveis socials, estesa al conjunt de districtes de la ciutat, i per mitjà de la qual els ciutadans i les ciutadanes poden gaudir del conjunt de serveis i prestacions que fixen la llei de serveis socials i la llei de promoció de l'autonomia personal.

Cartell de lloc accessible

Persones amb discapacitat

Engloba els programes i les accions que es porten a terme des de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, que permeten avançar cap a la plena autonomia de les persones amb discapacitat, per mitjà de la plena accessibilitat física i comunicativa; la garantia d'accés a habitatges accessibles i assequibles, i l'atenció i la promoció social, educativa i laboral.

Provetes de laboratori

Salut pública

Comprèn els programes i les accions que contribueixen a garantir la qualitat de la salut de les persones residents a Barcelona i les visitants, mitjançant el coneixement de l'estat de salut de la població i dels factors que el determinen; el desenvolupament de polítiques públiques per mantenir i millorar la salut de la població, en el marc d'una ciutat educadora, inclusiva i generadora de cultura pel que fa a la salut. Aquest conjunt d'accions es porta a terme des de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

Saló de Cent en un Plenari

Participació social

Les polítiques d'acció social i ciutadania comporten una forta dimensió participativa i relacional. La Barcelona inclusiva i solidària la volem fer amb les persones, des de la implicació directa i protagonista dels ciutadans i les ciutadanes i del teixit social.

Els espais de participació d'acció social i ciutadania tenen assignades funcions d'impuls, elaboració, consulta, validació i seguiment de les polítiques municipals d'aquest àmbit. Els consells de participació social estan formats per ciutadans i ciutadanes a títol personal, entitats i organitzacions, associacions ciutadanes, representants de tots els grups polítics municipals, professionals de l'àmbit universitari i altres institucions de la ciutat.

Finalment, mereix una especial consideració l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. L'acord és un espai de confluència d'un gran nombre d'entitats de la ciutat que acorden treballar en la perspectiva de la inclusió social. Entitats i Ajuntament formen xarxes d'acció per la inclusió social, en què es posen en marxa veritables programes de treball en xarxa, a partir d'objectius, recursos i mètodes de treball compartits.

llambordes d'un carrer amb un peu que apareix caminant

Persones vulnerables

A Barcelona hi ha persones en situació o risc d'exclusió i pobresa, de vegades de manera fins i tot intensa.

L'Ajuntament intervé portant a terme un conjunt de serveis i xarxes que ens permetin prevenir aquestes situacions, atendre les persones sense sostre, cobrir necessitats vitals bàsiques i traçar itineraris d'inclusió que permetin la recuperació de l'autonomia personal i els vincles socials de les persones més altament vulnerables.

Mans de persona gran

Persones grans

Inclou els programes i les accions que contribueixen a fer de Barcelona una ciutat on s'envelleixi de manera digna i activa, per mitjà del desplegament d'un conjunt de serveis de promoció i participació social, així com de serveis d'atenció a persones grans fràgils, en el marc del Programa municipal per a les persones grans.

Ninots que representen a tot tipus de famílies

Família

El Programa municipal per a les famílies inclou els serveis i les accions pensades per donar suport als diferents models de família, contribuir a superar les desigualtats entre dones i homes, enfortir les funcions de solidaritat i desenvolupament personal, impulsar la conciliació dels temps, orientar en les diferents etapes del cicle vital familiar, donar suport al desenvolupament de les funcions parentals i prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat familiar.

Alguns dels serveis socials del programa per a les famílies:

Els Espais Familiars són un servei orientat a les famílies amb infants menors de tres anys.
El Servei de famílies col·laboradores és un recurs per a les famílies que temporalment no poden ocupar-se d'algun dels seus fills o filles.

També podeu trobar més informació a la web de Barcelona Bressol, al apartat de l'àmbit familiar o us podeu informar sobre altres serveis al vostre centre de serveis socials més proper.

Nens i nenes en un espectacle al aire lliure

Infància

L'àmbit d'Infància inclou els serveis i les accions que contribueixen a fer de Barcelona una ciutat on la participació i els drets de tots els infants estiguin plenament desenvolupats i garantits. De manera especial, es treballa per prevenir i superar situacions de risc i vulnerabilitat en la infància.

Parella de joves a la gespa en un parc

Adolescència i Joventut

Aquesta etapa de la vida requereix d'una atenció especial, centrada en tres eixos bàsics: la formació, el treball i l'habitatge. Entenent-los com a passos necessaris per tal d'obtenir una emancipació plena, com a col·lectiu, i com a persones dins la societat.

La feina, doncs, se centra en desenvolupar actuacions pròpies en l'àmbit de la promoció per a la gent jove, com per exemple: el suport a les associacions juvenils, la promoció de la participació dels i les joves, la creació d'equipaments juvenils (Espais joves, Casals de joves i Punts d'Informació Juvenil), el desenvolupament del programa Barcelona Bonanit que promou la realització d'activitats nocturnes d'iniciativa juvenil i l'obertura de serveis dins aquesta franja horària, com són per exemple les sales d'estudi nocturnes, i el suport a la implementació de les polítiques juvenils de districte, entre d'altres.

A més a més, es coordinar i lidera la resta de polítiques municipals adreçades als i les joves i adolescents en els àmbits de la salut, l'educació, l'esport, la mobilitat, els drets civils, el transport, l'habitatge, etc.

Libros

Educació i Universitats

A través del web municipal d’Educació i Universitats es pot consultar informació sobre:

 • Els centres educatius de titularitat de l'Ajuntament de Barcelona que es gestionen des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB).
 • Iniciatives municipals de dinamització educativa impulsades també des de l’IMEB.
 • Accions per a la promoció i impuls de la formació professional a la ciutat, promogudes des de la Fundació BCN Formació Professional, Consell de l’FP i Xarxa FP.
 • Tasques executades des del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars Municipals de Districte.
 • Projectes de promoció de l’educació superior a Barcelona a través de l’àmbit Universitats i, a més, altres programes que formen part de l’actuació municipal, dins l’àmbit d’Educació i Universitats, de l’Ajuntament de Barcelona.

D’altra banda, teniu a disposició el web del Consorci d’Educació de Barcelona (ens públic, constituït el 24 d’abril de 2002, integrat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió conjunta de funcions, activitats i serveis en matèria educativa a la ciutat).

Oficina d l'Habitatge de Nou Barris

Habitatge

L'habitatge és un dret bàsic de les persones, i per això, des de l’Ajuntament de Barcelona posem en marxa tots els recursos al nostre abast per tal de garantir que aquest dret es respecti i que cap persona es quedi sense llar. Oferim tot el suport i l’ajuda necessària per accedir a un habitatge o evitar perdre’l, mitjançant la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge (una a cada districte), amb atenció personalitzada a les diferents problemàtiques en matèria d’habitatge i serveis d’assessorament, de mediació i d’ajut en la prevenció de desnonaments.

Així mateix, actuem per incrementar el parc d’habitatges de lloguer social, construint nous habitatges principalment amb l’operador municipal el Patronat Municipal de l’Habitatge, i incorporant habitatges buits procedents de les entitats bancàries i del mercat privat.

Ninots que representen a tot tipus de gent

Inclusió social

La inclusió social és la capacitat que té una societat per assegurar que totes les persones tinguin les oportunitats i els recursos necessaris per participar de manera plena en la vida econòmica, social i política, permetent-los millorar els seus estàndards de vida i el seu benestar.

Revista número 23

Les meves ajudes

Vols saber a quines ajudes pots accedir?

URBinclusion

URBinclusion

Institut infància i adolescència

Institut infància i adolescència

Revista número 21

Revista Barcelona Societat 21

Barcelona Societat 21

Al juny de 2016, l’Ajuntament de Barcelona va presentar l’Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat a Barcelona, a la segona sessió plenària de la Taula contra la Feminització de la Pobresa. L’Estratègia es concreta en 71 actuacions amb l’objectiu de combatre des de diferents àmbits la situació de desigualtat que pateixen les dones i que les exposa a una major vulnerabilitat social i a un major risc de pobresa.

Català

Observatori Social Barcelona

Observatori Social Barcelona

ACBI

ACBI

Bones Pràctiques Socials

Bones Pràctiques Socials

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets SocialsContactaAvís legal Accessibilitat