Destacats

II Pla per la justícia de gènere 2021-2025 (PDF 6.87 MB)
Plans i projectes de l'Ajuntament de Barcelona
Instrument de l’Ajuntament per combatre les desigualtats de gènere i transformar la ciutat des d’una perspectiva feminista. Alguns dels seus objectius són reforçar els mecanismes de participació política, social i tecnològica de les dones, independentment de la seva edat, origen o condició social, així com repensar des del principi d’equitat entre dones i homes l’espai públic, les infraestructures, la mobilitat, els habitatges, els horaris comercials, els serveis socials, educatius o sanitaris o el model cultural de la ciutat.
Pla municipal per la diversitat sexual i de gènere (2016-2020) (PDF 1.89 MB)
Plans i projectes de l'Ajuntament de Barcelona
Principal instrument d’actuació de l’Ajuntament per promoure la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere i per a l’eliminació de les desigualtats i violències que es deriven de l’orientació sexual, la identitat de gènere i les diferències en el desenvolupament sexual.

Documents