El Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals és un òrgan consultiu i de participació sectorial constituït el 22 de juliol de 2004 amb la finalitat de fomentar la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social de les persones LGTBI. Aquesta va ser la primera vegada que un govern municipal es va dotar d’un consell de participació destinat a l’àmbit de la diversitat sexual i de gènere.