Les persones representants de cadascuna de les associacions LGTBI presents a la ciutat de Barcelona, així com les representants dels grups polítics de la corporació, de les associacions del sector empresarial, de les administracions públiques i d’altres institucions, persones expertes de les universitats que destaquin per la seva trajectòria personal i els seus coneixements en assumptes d’interès d’aquest consell o en altres àmbits vinculats.

També en formen part les persones representants de partits polítics i sindicats que tinguin constituïda una comissió específica destinada a treballar en l’àmbit LGTBI i, per acabar, el personal municipal que té relació amb els objectius i els continguts prioritaris del Consell.

Presidència: Maria Eugènia Gay Rosell. 2a Tinència d'Alcaldia Àrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de Vida

Comissionat: Javier Rodríguez Núñez. Comissionat de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI

Vicepresidència associativa: Lluis Sanz García (Plataforma d'entitats LGTBI.cat)

Secretaria: Meritxell Sàez Sellarès. Tècnica de la Direcció de Feminismes i LGTBI

Vols formar part del CMLGTBI?

Les entitats interessades a formar part del CMLGTBI hauran de presentar la seva candidatura per escrit a la Secretaria del Consell. Trobareu les indicacions per fer la sol·licitud i les fitxes corresponents a l’apartat de Més informació.

Els requisits necessaris són els següents:

 • Que desenvolupi actuacions dins l’àmbit LGTBI.
 • Que el territori d’actuació sigui Barcelona.
 • Que estigui avalada per alguna entitat LGTBI de la ciutat.
 • Les entitats candidates admeses es presentaran al CMLGTBI i, un cop acceptades, passaran a ser membres de ple dret.
 • Les sol·licituds d’entrada al Consell es podran cursar al llarg de tot el mandat; es valoraran periòdicament per a la seva admissió segons s’estipuli en els acords interns del Consell.
 • El CMLGTBI de Barcelona disposa d’un reglament de funcionament intern on s’especifiquen els processos reglamentaris de caire pràctic per a la seva marxa.  Els propers mesos es preveu que aquest reglament vigent es revisi i s’actualitzi a partir del treball intern que es durà a terme amb les entitats del CMLGTBI seguint les Normes reguladores de participació municipal que estan en procés d’aprovació final.

Mostra’n menys

 • Grup Municipal Junts x Catalunya
 • Grup Municipal Barcelona en Comú
 • Grup Municipal ERC
 • Grup Municipal PP
 • Grup Municipal VOX

 

 • Eix de Gènere i diversitat Sexual de Barcelona en Comú
 • ERC - Federació de Barcelona 
 • Associació Juvenil Joves Ecosocialistes
 • JSC, Joventut Socialista de Catalunya
 • PSC, Partit dels Socialistes de Catalunya
   
 • CCOO Barcelonès
 • UGT, Unió General de Treballadors

 

 • Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI. Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI Ajuntament de Barcelona.
 • Àrea per a la Igualtat de Tracte i No Discriminació de Persones LGTB Direcció General d’Igualtat Generalitat de Catalunya