Les persones representants de cadascuna de les associacions LGTBI presents a la ciutat de Barcelona, així com les representants dels grups polítics de la corporació, de les associacions del sector empresarial, de les administracions públiques i d’altres institucions, persones expertes de les universitats que destaquin per la seva trajectòria personal i els seus coneixements en assumptes d’interès d’aquest consell o en altres àmbits vinculats.

També en formen part les persones representants de partits polítics i sindicats que tinguin constituïda una comissió específica destinada a treballar en l’àmbit LGTBI i, per acabar, el personal municipal que té relació amb els objectius i els continguts prioritaris del Consell.

Presidència: Laura Pérez Castaño. Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
Vicepresidència associativa: Rodrigo Araneda Villasante (ACATHI)
Secretaria: Meritxell Sàez Sellarès. Tècnica de la Direcció de Feminismes i LGTBI

Vols formar part del CMLGTBI?

Les entitats interessades a formar part del CMLGTBI hauran de presentar la seva candidatura per escrit a la Secretaria del Consell. Trobareu les indicacions per fer la sol·licitud i les fitxes corresponents a l’apartat de Més informació.

Els requisits necessaris són els següents:

 • Que desenvolupi actuacions dins l’àmbit LGTBI.
 • Que el territori d’actuació sigui Barcelona.
 • Que estigui avalada per alguna entitat LGTBI de la ciutat.
 • Les entitats candidates admeses es presentaran al CMLGTBI i, un cop acceptades, passaran a ser membres de ple dret.
 • Les sol·licituds d’entrada al Consell es podran cursar al llarg de tot el mandat; es valoraran periòdicament per a la seva admissió segons s’estipuli en els acords interns del Consell.
 • El CMLGTBI de Barcelona disposa d’un reglament de funcionament intern on s’especifiquen els processos reglamentaris de caire pràctic per a la seva marxa.  Els propers mesos es preveu que aquest reglament vigent es revisi i s’actualitzi a partir del treball intern que es durà a terme amb les entitats del CMLGTBI seguint les Normes reguladores de participació municipal que estan en procés d’aprovació final.

Mostra’n menys

 • Grup Municipal ERC
 • Grup Municipal PSC
 • Grup Municipal Junts per Catalunya
 • ​Grup Municipal Ciutadans
 • Grup Municipal PP
 • Grup Municipal Valents
 • CCOO Barcelonès
 • Eix de Gènere i diversitat Sexual de Barcelona en Comú
 • ERC, Esquerra Republicana de Catalunya
 • EUiA, Àrea de Llibertats d’Expressió Afectivosexual
 • Iniciativa per Catalunya Verds
 • JERC, Joventuts d'Esquerra Republicana
 • JEV, Joves Esquerra Verda
 • JNC, Joventut Nacionalista de Catalunya
 • JSC, Joventut Socialista de Catalunya
 • PSC, Partit dels Socialistes de Catalunya
 • UGT, Unió General de Treballadors
 • Agència de Salut Pública Ajuntament de Barcelona
 • Àrea per a la Igualtat de Tracte i No Discriminació de Persones LGTB Direcció General d’Igualtat Generalitat de Catalunya
 • Departament de Joventut Ajuntament de Barcelona
 • Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI Ajuntament de Barcelona
 • Direcció de Feminismes i LGTBI Ajuntament de Barcelona