L’Ajuntament de Barcelona forma part de diverses xarxes i projectes internacionals de foment de la diversitat sexual i de gènere i dels drets de les persones LGTBI, amb l’objectiu d’establir protocols de col·laboració amb d’altres ciutats, intercanviar bones pràctiques i col·laborar amb administracions que tenen la voluntat d’impulsar polítiques de diversitat sexual i de gènere.

 • Logo Rainbow
  Rainbow Cities Network

  És una xarxa creixent de ciutats internacionals amb polítiques LGBTI fundada el 2011 per les ciutats d’Amsterdam, Barcelona, ​​Colònia i Torí. Està formada per 32 ciutats (en data d’1 de novembre de 2017). Els objectius d’aquesta xarxa són promoure la inclusió del col·lectiu LGTBI, millorar la visibilitat de les accions LGTBI i intercanviar el coneixement i les experiències relacionades amb les polítiques LGTBI aplicades.

 • Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya

  És la xarxa de ciutats de l’àmbit territorial català compromeses amb les polítiques locals sobre diversitat sexual i de gènere. Aquesta xarxa va ser constituïda i presentada públicament el 28 de juny de 2016, coincidint amb el Dia de l’Orgull LGTBI. La seva finalitat és compartir experiències, crear sinergies i sumar voluntats en la defensa dels drets de totes les persones LGTBI i fer de la diversitat sexual i de gènere un valor compartit per la ciutadania en general.

 • Logo Interseccionalitat
  Projecte “Interseccionalidad en las políticas LGBTI metropolitanas”

  Projecte promogut per l’Associació Mundial de les Grans Metròpolis. El projecte reuneix les ciutats de Montevideo, Medellín, Ciutat de Mèxic, Berlín, Buenos Aires i Barcelona, amb la finalitat de produir coneixement comú per incorporar la mirada interseccional en les polítiques locals destinades a les persones LGTBI.

  L’enfocament interseccional reconeix que les persones, també les LGTBI, estan travessades per diverses desigualtats i que, en aquest encreuament, es genera un nou tipus de discriminació que va més enllà de la suma d’aquestes desigualtats.