L’Agència ABITS té com a objectiu primordial atendre les dones cis i les dones trans que exerceixen la prostitució a la ciutat de Barcelona i prioritàriament a aquelles que es troben en una situació d'especial vulnerabilitat, d'una manera integral, global i coordinada perquè puguin conèixer i exercir els seus drets en igualtat de condicions que qualsevol altra dona de la ciutat.

Actua d'acord amb sis línies estratègiques d'intervenció:

1. Coneixement de la situació.
2. Atenció a les dones que exerceixen treball sexual a la via pública.
3. Atenció a les dones que exerceixen treball sexual en espais tancats (locals, clubs i pisos).
4. Disseny i desplegament de programes per a la formació i la recol·locació sociolaboral.
5. Detecció de les víctimes del tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual i coordinació amb la unitat contra el tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual.(A final del 2016 es va crear la Unitat de Tràfic d’Éssers Humans, que està adscrita a la Direcció de Feminismes i LGTBI)
6. Coordinació d’actuacions d’àmbit institucional i comunitari.