Prostitució i explotació sexual A. ABITS

Aborda integralment el fenomen de la prostitució a la ciutat i col·labora en la lluita contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual.

Ofereix recursos en les següents línies d'actuació

 • Atenció Social (Servei d'Atenció Socioeducativa SAS i Altres recursos d'atenció).
 • Inserció Laboral: programes específics de formació i inserció.
 • Explotació sexual: recursos d'acollida i protecció.

Què ofereix l'Agència ABITS

A nivell individual

 • Atenció.
 • Formació.
 • Inserció laboral.
 • Acollida i protecció.
 • Servei jurídic i representació legal.
 • Informació i assessorament.

A nivell comunitari

 • Treball en xarxa a través d'una taula tècnica.
 • Treball en xarxa a través d'una taula política.
 • Coordinació amb d'altres professionals, estaments o institucions, entre elles, la Guàrdia Urbana.
 • Sensibilització, difusió i formació a ciutadania i professionals.

L'Agència ABITS es va crear el 2006 a través del Pla ABITS i, amb la Mesura de Govern d'octubre de 2011, es van ampliar i obrir noves línes de treball.

Població a qui s'adreça

Dones que:

 • Exerceixen la prostitució.
 • Són víctimes d'explotació sexual.

Aquestes dones han d'estar vinculades a Barcelona (exercir o viure a la ciutat)

Contacte

Correu electrònic: abits@bcn.cat