L'Agència ABITS per a l’abordatge integral del treball sexual és un servei municipal adscrit a la Direcció de Feminismes i LGTBI de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona.

L’Agència ABITS desenvolupa un treball específic d'anàlisi, diagnòstic, intervenció directa i coordinació, des de l’any 2006, en l’abordatge del treball sexual a la ciutat de Barcelona.

El seu objectiu primordial és atendre les persones cis i les dones trans que exerceixen la prostitució a la ciutat de Barcelona i prioritàriament aquelles que es troben en una situació d'especial vulnerabilitat, d'una manera integral, global i coordinada perquè puguin conèixer i exercir els seus drets en igualtat de condicions que qualsevol altra dona de la ciutat.

Actua a través de sis línies estratègiques d'intervenció:

1. Coneixement de la situació.
2. Atenció a les dones que exerceixen treball sexual a la via pública.
3. Atenció a les dones que exerceixen treball sexual en espais tancats (locals, clubs i pisos).
4. Disseny i implementació de programes per a la formació i la recol·locació sociolaboral. Millora de l’ocupabilitat.
5. Detecció de les víctimes del tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual i coordinació amb la unitat contra el tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual.
6. Coordinació d’actuacions d’àmbit institucional i comunitari.

imatge sas

Atenció a la via pública

El SAS és un equip interdisciplinari municipal que ofereix atenció integral, i des de la perspectiva de drets, a les dones que exerceixen o han exercit el treball sexual a la ciutat de Barcelona, especialment a la via pública.

fotografia porta tancada

Atenció en espais tancats

L’Ajuntament dona suport a les entitats que ofereixen atenció integral a les treballadores sexuals que exerceixen en espais tancats (locals, clubs i pisos), en promouen l’apoderament i contribueixen a l’exercici efectiu dels seus drets.

imatge millora ocupabilitat, persones treballant

Millora de l'ocupabilitat

Per promoure l’accés als drets de formació, econòmics i laborals, l’Agència ABITS dona suport a diverses entitats i programes d’atenció integral per a la millora de la formació i l’ocupabilitat de dones que exerceixen o han exercit el treball sexual.