En aquest apartat hi trobareu un conjunt de recursos pedagògics amb perspectiva de gènere, adreçats a sensibilitzar pel que fa als drets de les dones i la prevenció de qualsevol tipus de discriminació o violència exercida per raons de gènere.

Són recursos per treballar amb tot tipus de públics un ampli ventall de temes: ciberassetjament, masculinitat[s], violència masclista a l’espai públic, prevenció de l’assetjament a l’esport, prevenció de l’abús sexual infantil, etc. 

imatge recursos pedagògics per la igualtat

Recursos pedagògics per a la igualtat

Recursos pedagògics amb perspectiva de gènere per treballar la igualtat entre homes i dones i la prevenció de la violència masclista.

fotograma vídeo divulgatiu abús sexual infantil

Prevenció de l’abús sexual infantil

Iniciatives i programes amb l’objectiu de prevenir i atendre l’abús sexual infantil, vetllant així pel dret dels infants a gaudir d’una ciutat segura i protectora.