L’equitat de gènere és un principi de justícia social i política que té per objectiu eliminar les desigualtats entre dones i homes i reconèixer les diferències de gènere que ens enriqueixen.

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa una estratègia de transversalitat de gènere per a fer que tota la seva actuació treballi en benefici de l’equitat de gènere. Així, s’introdueix una perspectiva de gènere en el funcionament i l’organització de l’Ajuntament i en totes les polítiques que es desenvolupen de ciutat i també des dels districtes. 

Equitat de gènere. Tecnologia

Tecnologia

Volem consolidar Barcelona com una ciutat més paritària i equitativa en la creació i producció de tecnologia, incorporant-hi la perspectiva de gènere.

grup d'amics abraçant-se

Salut

Volem millorar la qualitat de vida i la salut de les dones combatent els factors de gènere que la condicionen. Estem posant especial èmfasi en la salut sexual i reproductiva.

Imatge cures transversalitat de gènere

Cures

El nostre objectiu és lluitar contra la desproporcionada responsabilitat de les cures que assumeixen les dones. Estem promovent el reconeixement del paper central de les cures, per aconseguir la seva socialització i democratització.

Imatge urbanisme transversalitat de gènere

Urbanisme

Treballem per impulsar un model de ciutat, d’urbanisme i de mobilitat que respongui a les necessitats i experiències de la vida quotidiana de totes les persones.

Imatge economia transversalitat de gènere

Economia

Avancem cap a una economia orientada a totes les persones, incorporant la perspectiva de gènere en els pressupostos i impostos municipals i lluitant contra la feminització de la pobresa i la precarietat.

Imatge esport transversalitat de gènere

Esport

Promovem la participació i visibilitat de les dones en l'esport.

Imatge cultura transversalitat de gènere

Cultura

Lluitem contra les desigualtats de gènere en l'àmbit cultural, promovent les creacions de les dones i reconeixent el seu treball i les seves contribucions al llarg de la història.

Imatge participació transversalitat de gènere

Participació

Visibilitzem i reconeixem la participació política, social i tecnològica de les dones a Barcelona i estem promovent aquesta participació atenent a la seva diversitat.