Treballem per impulsar un model de ciutat, d’urbanisme i de mobilitat, que respongui a les necessitats i experiències de la vida quotidiana de totes les persones. 

Treballem des d’un urbanisme amb perspectiva de gènere que situa la vida quotidiana al centre de les seves polítiques, amb una visió inclusiva per donar resposta a les necessitats i els desitjos del conjunt de la societat, tenint en compte la seva diversitat de gènere, d’edat, d’origen o funcional, entre altres.

En aquest sentit, l’Ajuntament ha elaborat la mesura de govern "Urbanisme amb perspectiva de gènere", que inclou un paquet de mesures per integrar la mirada de gènere en totes les polítiques urbanístiques i aconseguir una ciutat més justa, igualitària, segura i sense barreres.

El Pla de barris ha portat a terme marxes exploratòries amb perspectiva de gènere a diferents espais de la ciutat: s’han fet, entre altres, al Bon Pastor i la Trinitat Vella, a la Trinitat Nova, al Besòs i el Maresme i a la Marina.

Les marxes exploratòries serveixen per detectar mancances i endegar solucions. Fan una diagnosi de l'espai públic que ha estat central per posar en marxa projectes per millorar la situació dels barris amb la col·laboració i implicació de totes les persones que hi viuen.

Bon Pastor i Trinitat Vella:
Notícia "No et perdis les marxes exploratòries de dones al Bon Pastor i la Trinitat Vella!"

Trinitat Nova:
Notícia "Marxa de dones a Trinitat Nova"

Besòs i Maresme:
Notícia "Recorrem el barri del Besòs i el Maresme amb ulls de dona"

Marxes exploratòries:
Nota de premsa "Pla de Barris"

Document Quaderns metodològics feministes. Marxes exploratòries

Pla de Barris:
Premsa Dossier de premsa

Enllaços relacionats

El Pla de mobilitat de Ciutat Vella 2018-2023, que ordena la mobilitat al districte i avança cap a un model que fa compatible la vida veïnal amb la centralitat del districte, s’ha fet amb perspectiva de gènere.

Enllaços relacionats

Treballem per una mobilitat sostenible i equitativa, on cal canviar els hàbits de la mobilitat i repensar els conceptes de seguretat posant la vida quotidiana al centre. Introduïm la perspectiva de gènere en l’elaboració del Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2019-2024.

Enllaços relacionats

Campanya Manspreading de TMB.

Enllaços relacionats