L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de la ciutadania un ventall exhaustiu de dades per conèixer amb detall i rigor les condicions de vida de les dones de la ciutat, així com les situacions de desigualtat de gènere existents.

Aquest recull parteix de l’Informe El gènere en xifres, publicat el 2019, però, alhora, va molt més enllà ja que aporta dades actualitzades i sistematitzades de manera periòdica.

dos mujeres paseando por una calle amplio, vemos diferentes perfiles de mujeres sentadas en bancos en la misma calle

Perfil sociodemogràfic

Principals característiques de les dones i els homes que viuen a Barcelona: edat, estructura de les llars, origen, etc. 

dona treballant en una oficina i teclejant en un ordinador portàtil

Ocupacions

Estructura actual del mercat de treball a partir de dades d’activitat, ocupació, atur, qualitat de l’ocupació, salaris, etc., que posa en relleu la realitat laboral de les dones en comparació amb els homes. 

dues dones d'esquenes fan treball domèstic netejant els plats en una cuina

Treball domèstic i de cures

Tasques de manteniment de la llar i atenció a persones dependents. Un treball cabdal, tradicionalment realitzat per les dones, pràcticament en solitari, i poc valorat socialment i econòmicament. 

una dona amb un nen en braços sostè la seva cartera amb les mans i n'extreu un bitllet de l'interior

Ingressos, habitatge i feminització de la pobresa

Dades sobre les múltiples dimensions de la pobresa que configuren la manera com les dones pateixen de manera diferencial la precarietat, la vulnerabilitat i l’exclusió.

grup de dones abraçant-se en una acció política-social a Plaça Catalunya organitzada per Novembre Feminista

Participació política i social

Participació en entitats, associacions, espais institucionals, etc. Informació i dades sobre la presència en l’esfera pública d’homes i dones. 

una dona asseguda a la sala d'espera d'un centre de salut

Salut

El gènere és rellevant en l’estat de salut de dones i homes: esperança de vida, estat de salut, hàbits saludables, salut sexual i reproductiva, etc.

notes autoadhesives amb apunts sobre una taula en una jornada educativa

Educació

Més enllà de l’accés a l’educació i el nivell d’instrucció, per identificar l’existència de desigualtats de gènere en l’àmbit educatiu s’observa la composició dels estudis no obligatoris per branques i per sexe. 

grup de dones visitant una exposició cultural d'art en un museu

Cultura i memòria col·lectiva

Les dones tenen un paper actiu i clau en l’activitat cultural a la ciutat que cal conèixer i reconèixer. A la vegada, la recuperació de la memòria històrica és especialment important per visibilitzar les aportacions de les dones en la nostra societat.

dues dones grans s'abracen i es donen suport en una terrassa amb vistes a la ciutat

Vides lliures de violència masclista

La violència masclista és un component clau de la discriminació de gènere i una expressió greu de la desigualtat estructural existent entre homes i dones. 

mural en el pati d'una escola amb el títol Dones combatives

Espai urbà i medi ambient

Els barris i la ciutat de Barcelona tenen característiques molt específiques que condicionen els estils de vida, la salut, i la mateixa llibertat de les persones que hi viuen en funció del gènere.

noia jove mirant el mòbil mentre espera l'autobús a la parada del V25

Mobilitat

Patrons diferencials de mobilitat entre homes i dones: ús del transport públic i privat, nombre i motiu dels desplaçaments, etc.