Programes municipals, de col·laboració interinstitucional i de participació ciutadana, per prevenir, detectar i atendre les violències masclistes en diferents àmbits.

Actua

Violències sexuals en la infància i l'adolescència

L’Ajuntament de Barcelona promou tot un seguit d’iniciatives i programes amb l’objectiu de prevenir i atendre les violències sexuals en la infància i l'adolescència.

Escoles per la igualtat

Programa de prevenció de les relacions abusives, la violència masclista, la discriminació racial i la discriminació per diversitat funcional, sexual, de gènere, identitat, orientació sexual, etnicocultural i religiosa, adreçat als centres públics i concertats de Barcelona.

Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència contra les dones

Estratègia de col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb la societat civil i la ciutadania en el seu conjunt per fer front a la violència masclista de manera més eficaç.

No callem

Protocol per prevenir, detectar i atendre les agressions i els assetjaments sexuals en festivals de música, recintes i sales de concerts.

Circuit Barcelona contra la Violència Masclista

Projecte de col·laboració interinstitucional per abordar de forma integral, multidisciplinària i transversal la prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació de les dones i els seus fills i filles que viuen situacions de violències masclistes.