El protocol “No callem” és un protocol iniciat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2018 per abordar les violències masclistes, específicament les violències sexuals i les LGTBI-fòbiques en espais d’oci nocturn.

Els locals d’oci nocturn, sales de concert, bars, bars musicals, festivals, etcètera, són espais de trobada i relació que, com molts altres espais d’aquesta mena, de vegades es converteixen en l’escenari de comportaments que impedeixen que tothom pugui gaudir-ne lliurement.

La violència sexual o l’amenaça de patir-la és una de les formes prioritàries de limitació d’accés als espais públics en clau d’igualtat.

Mitjançant l’adhesió a un conveni de col·laboració, els espais d’oci es comprometen a aplicar el protocol “No callem”, que permet disposar d’un personal de sala sensibilitzat i format sobre què és i com actuar davant d’un assetjament o una agressió sexual.