En aquest apartat trobaràs les principals campanyes de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

8 de març - Dia Internacional de les Dones

Campanya del 2023

L’any 2023 la campanya ha posat l’èmfasi en la memòria feminista de Barcelona. Totes les estacions de metro i parades urbanes dels FGC han adoptat, simbòlicament, noms de dones que han deixat empremta a la ciutat.

Campanya del 2022

L’any 2022 la campanya va posar l’èmfasi en les lluites quotidianes de les dones, en la reivindicació de les polítiques feministes cada dia de l’any i en l’economia feminista com a resposta a la precarització, aguditzada per la crisi sanitària.

Campanya del 2021

L’any 2021 es va posar l’accent en l’onada col·lectiva, diversa i imparable formada per dones de diferents orígens i ideologies en lluita conjunta contra les desigualtats. En les dones, de tots els temps, que han lluitat i lluiten per assolir la igualtat real i efectiva.

Campanya del 2020

El 2020 es va organitzar un cicle d’activitats amb el lema “L’ecofeminisme és la resposta” per reivindicar la necessitat d’una profunda transformació social que posi al centre la vida en totes les seves formes.

Campanya del 2019

La campanya del 2019 va commemorar la vaga del març del 1912 coneguda com “de pa i roses” de les treballadores d’una fàbrica tèxtil de Lawrence, Massachusetts (el pa representava per a elles la lluita per les millores salarials, i les roses, millors condicions de vida).

Campanya del 2018

El 2018 es va recordar la lluita de la dona per la participació, en condicions d’igualtat amb l’home, en la societat i en el seu desenvolupament íntegre com a persona.

Campanya del 2017

L’any 2017 es va posar èmfasi en l’eliminació de les discriminacions i desigualtats per raons de gènere, en especial en l’àmbit de la cultura, per tal d’avançar vers la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat de les dones.

Campanya del 2016

Amb el lema “Ni mitja. No en deixem passar ni mitja”, la campanya del 2016 contra la violència masclista va mostrar públicament el rebuig rotund de qualsevol forma de violència, des de la més petita sospita que s’està produint. 

Campanya del 2015

Amb el lema “Som una ciutat que rebutja la violència masclista”, la campanya del 2015 va voler posar l’accent en el compromís col·lectiu en contra de la violència masclista.

25 de novembre - Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones

Campanya del 2023

L'any 2023 es van mostrar diverses dades que reflectien l'abast de la violència contra les dones, per demanar centrar-se en fer costat a qui necessita deixar de ser tan sols una xifra.

Campanya del 2022

La campanya del 2022 s’ha centrat a reivindicar la lluita compartida per posar fi a totes les violències masclistes, i a fer una crida institucional a tots els actors de la ciutat a sumar forces per erradicar-les de la nostra societat.

Campanya del 2021

Amb el lema “Apaguem el masclisme, no el deixem créixer”, la campanya del 2021 va fer una crida especialment als homes i a la necessitat de treballar conjuntament per eliminar les violències masclistes.

Campanya del 2020

El 2020 es va posar l’accent en la lluita contra la violència masclista a les xarxes socials i es va reivindicar la construcció d’entorns digitals lliures, segurs, d’empoderament i sororitat.

Campanya del 2019

Amb el lema “#ElPresentésFeminista”, la campanya del 2019 es va centrar en la Barcelona del present, una ciutat combatent, que lluita de manera conjunta, que es reinventa, que rebutja totes les formes de masclisme, amb les quals s’enfronta.

Campanya del 2018

Amb el lema “El futur no és masclista”, la campanya contra la violència masclista del 2018 va fer un gir respecte del to emprat en anys anteriors i va buscar un relat de llibertat adreçat a un públic jove, d’una visió de futur optimista, positiva, en la qual la ciutat de Barcelona aposta per una societat lliure.

Campanya del 2017

Amb el lema “Davant la violència masclista, no et pots girar d’esquena”, la campanya contra la violència masclista de l’any 2017 va incidir, més enllà de mostrar el rebuig a la violència, en el pas a l’acció i al compromís col·lectiu davant les diverses violències masclistes.

Campanya del 2016

Amb el lema “Ni mitja. No en deixem passar ni mitja”, la campanya del 2016 contra la violència masclista va mostrar públicament el rebuig rotund de qualsevol forma de violència, des de la més petita sospita que s’està produint. 

Campanya del 2015

Amb el lema “Som una ciutat que rebutja la violència masclista”, la campanya del 2015 va voler posar l’accent en el compromís col·lectiu en contra de la violència masclista.