Consulta els senyals d’alerta per saber si estàs patint violència sexual,  violència masclista en la parella o si una persona del teu entorn està vivint o ha viscut alguna d'aquestes situacions.