• Aquestes Recomanacions han estat impulsades per: Associació de Dones Periodistes de Catalunya Col·legi de Periodistes de Catalunya Consell de la Informació de Catalunya Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona Programa de Dones de l’Ajuntament de Barcelona Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania (Departament d’Acció Social i Ciutadania) Programa de Seguretat contra la Violència Masclista (Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació) Consell de l’Audiovisual de Catalunya Institut Català de les Dones (Departament d’Acció Social i Ciutadania)
  • Protocol impulsat per l’Ajuntament conjuntament amb una desena de sales de concerts i festivals de música de la ciutat per actuar contra les agressions i els assetjaments sexuals en l’oci nocturn.

Altres protocols