Plans i projectes

  • Instrument de l’Ajuntament per combatre les desigualtats de gènere i transformar la ciutat des d’una perspectiva feminista. Alguns dels seus objectius són reforçar els mecanismes de participació política, social i tecnològica de les dones, independentment de la seva edat, origen o condició social, així com repensar des del principi d’equitat entre dones i homes l’espai públic, les infraestructures, la mobilitat, els habitatges, els horaris comercials, els serveis socials, educatius o sanitaris o el model cultural de la ciutat.
  • Instrument fonamental de prevenció del sexisme, a mitjà i llarg termini, a la ciutat. El pla presenta una actuació municipal que posa l’accent tant en les arrels i les causes del sexisme com en els instruments i les mesures per combatre’n els aspectes més estructurals.

Mesures de govern

  • Mesura de govern de l’Ajuntament de Barcelona dedicat a l’urbanisme de gènere, per tal de construir una ciutat millor i facilitar-ne la vida quotidiana. L'urbanisme amb perspectiva de gènere té en compte la diversitat de gènere, d’edat, d’origen o funcional, entre d’altres. El resultat és una ciutat més justa, equitativa, segura i sense barreres.
  • Mesura de govern que té com a objectiu enfortir el sistema de detecció, atenció, recuperació i prevenció de les violències masclistes a la ciutat. S’estructura en tres blocs, que s’orienten als elements clau per a l’abordatge integral de les violències masclistes: el sistema d’informació i anàlisi del fenomen; el sistema de detecció, atenció i recuperació, i el sistema de prevenció.