La Regidoria de Feminismes de l’Ajuntament de Barcelona és l’encarregada de promoure l’equitat de gènere a la ciutat. La seva principal estratègia és combatre els aspectes més estructurals de la desigualtat de gènere i del sexisme.

Des de l’àrea de Dones i Feminismes hem estès la perspectiva de gènere a totes les àrees de l’Ajuntament per lluitar contra les desigualtats de gènere, i les violències i discriminacions envers les dones, i contribuir a la seva llibertat i igualtat d’oportunitats i de resultats. 

Defensem els drets polítics, econòmics i socials de totes les dones (dones grans, o joves, de diversos orígens nacionals i/o ètnics, de diferents posicions econòmiques, amb diversitat funcional, etcètera). 

Treballem per la prevenció de les violències que les afecten. Dissenyem, implementem i coordinem les polítiques d’abordatge integral de les violències masclistes, i els serveis que donen suport a les dones que hagin pogut patir una situació de violència física, sexual, psicològica, o laboral al llarg de la seva vida.

Alguns dels objectius de Dones i Feminismes són:

  • Aconseguir la igualtat de drets, oportunitats i resultats entre homes i dones.
  • Promoure l’accés de les dones a la cultura, l’economia i la política i fer visibles totes les seves aportacions artístiques, socials i polítiques.
  • Abordar tots els àmbits de les violències masclistes i oferir els serveis adequats per a les dones que estiguin en una situació de violència o n’hagin viscut una.
  • Lluitar contra la feminització de la pobresa i la precarietat.
  • Promoure la coeducació i la corresponsabilitat en totes les etapes de la vida.
  • Incloure la perspectiva de gènere interseccional a tots els departaments i àrees de l’Ajuntament.
  • Treballar conjuntament amb els actors feministes, socials i institucionals de la ciutat.

Mostra’n menys