L’Ajuntament de Barcelona treballa activament per fer de Barcelona una ciutat lliure de violències masclistes, i posa a disposició de la ciutadania un conjunt de serveis d’atenció i recursos per erradicar-les.

Els serveis a disposició de la ciutadania atenen de manera gratuïta i confidencial les violències masclistes en totes les seves formes: violència física, psicològica, sexual, obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius, econòmica, digital, vicària i la violència adreçada a persones de l’entorn proper de les persones que viuen situacions de violència masclista.

Tant si es produeixen en l’àmbit de la parella com en el familiar, laboral, social, comunitari, educatiu, l’entorn digital, la vida política o l’esfera pública

Telèfons d'atenció

Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida

900 922 357 SARA
de dilluns a dijous, de 9.00 a 19.00 h.
i divendres de 9 a 16 h, gratuit

93 291 59 59 SARA-Jove
de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h.

Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB)

900 70 30 30

24 hores del dia, els 365 dies de l’any, gratuït

Telèfon d'Atenció contra la Violència Masclista

900 900 120
24 hores del dia, els 365 dies de l’any, gratuït

112 Emergències

Serveis d'atenció

Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA)

Ofereix atenció ambulatòria específica a persones víctimes de situacions de violència masclista. Atenció a infants des dels 0 anys.

Punt d’Informació i Atenció a les Dones. PIAD

Serveis municipals de proximitat que ofereixen informació, atenció i assessorament .Tens un PIAD a cada districte.

Unitat Municipal contra el Tràfic d'Éssers Humans (UTEH)

Presta atenció integral  a víctimes, sigui quina sigui la finalitat  i assessora a les entitats socials i professionals que ho requereixin.

Centre de masculinitats Plural

Equipament municipal adreçat a fomentar una perspectiva plural, positiva i diversa de les masculinitats.

Programa d’atenció

S’adreça a aquelles persones que viuen, treballen o estudien a la ciutat de Barcelona i tenen la voluntat de canviar i millorar les seves relacions personals per evitar l’ús de qualsevol tipus de violència.

Serveis d'acolliment per violència masclista

Serveis residencials d'acolliment per a dones que viuen situacions de violència masclista i per als seus fills i filles. Proporcionen una atenció integral.

Central d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona. CUESB

Ofereix un servei d'atenció psicosocial permanent, que atén qualsevol situació d'urgència i d'emergència social a la ciutat, durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

Agència per a l'Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS)

Servei municipal adscrit a la Direcció de Feminismes i LGTBI de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona.

Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA Jove)

Ofereix atenció ambulatòria específica a noies i nois d’entre 12 i 17 anys víctimes de situacions de violència masclista.

Servei d’atenció a joves (SAH Joves)

Dirigit a nois d’entre 12 i 17 anys que mantenen o han mantingut relacions abusives de parella i volen assolir relacions més respectuoses i igualitàries.

Serveis d'Urgències hospitalàries

Barcelona compta amb hospitals de referència que disposen d'equips interdisciplinaris de professionals de la medicina, de la infermeria i del treball social per assistir les persones víctimes d'agressions sexuals.

Telèfon d'Atenció contra la Violència Masclista

T'informen dels serveis existents a tota Catalunya  i t'assessoren entorn als passos a seguir davant d'una situació de violència masclista.

Detectar la violència masclista

Com saber si pateixes violència masclista?

Com detectar la violència sexual?

Sospites que una dona pateix violència masclista?

Masculinitats

Centre de masculinitats Plural

Equipament municipal adreçat a fomentar una perspectiva plural, positiva i diversa de les masculinitats.

Programa d’atenció

S’adreça a aquelles persones que viuen, treballen o estudien a la ciutat de Barcelona i tenen la voluntat de canviar i millorar les seves relacions personals per evitar l’ús de qualsevol tipus de violència.

Programa de prevenció

Té la finalitat de promoure el compromís personal i social dels homes en la construcció d’una societat més justa i equitativa per a tothom.

Estàs exercint violència?

Consulta els senyals d’alerta per saber si estàs exercint violència masclista.