Què és el tràfic d'éssers humans?

 • És el comerç il·legal d'éssers humans amb el propòsit de fer-los esclaus i apropiar-se de la seva dignitat, llibertat i treball.
 • És una greu vulneració dels drets humans.
 • És un delicte (art. 177 bis del Codi Penal Espanyol).

Segons el Protocol de les Nacions Unides de l'any 2000 el tràfic d'éssers humans consisteix en “la captació, el transport, el trasllat, l’acolliment o la recepció de persones recorrent a l’amenaça, l’ús de la força o altres formes de coacció, al rapte, al frau, a l’engany, a l’abús de poder o d’una situació de vulnerabilitat o a la concessió o recepció de pagaments o beneficis per obtenir el consentiment d’una persona que tingui autoritat sobre una altra amb finalitats d’explotació”.

Tipus d'explotació:

 • Treballs o serveis forçats, inclosa la mendicitat
 • Sexual
 • Laboral
 • Extracció d'òrgans
 • Adopció il·legal
 • Matrimonis forçats
 • Comissió de delictes
 • Servitud domèstica

El tràfic d'éssers humans és equivalent a trata en castellà i a human traffiking en anglès.

Cal diferenciar-lo del contraban de migrants (en castellà tráfico de personas, en anglès human smuggling), que és l'acció de facilitar l'entrada il·legal de persones a un estat del qual no tenen la nacionalitat ni el permís de residència, amb la finalitat de treure'n un benefici econòmic; sovint, el contraban inclou també el transport de les persones afectades.

El tràfic d'éssers humans és la segona activitat il·legal més lucrativa al món.

El 70% de les víctimes són dones i nenes.

Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH)

La Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH) ofereix atenció integral a qualsevol persona (major o menor d'edat) víctima d'aquest delicte, independentment de quina sigui la finalitat de l'explotació. També assessora els i les professionals i les persones de l'entorn de les víctimes.

Requisits d'accés al servei:

 • Per derivació d'un servei o professional
 • Tant si l'explotació es fa o s'ha fet a Barcelona, tant en el passat com en l’actualitat.
 • Tant si la persona resideix o ha residit a Barcelona, tant si està empadronada a la ciutat com si no ho està.

S'atendran totes les persones que presentin indicis, tant si són detectades com si són identificades formalment com a víctimes de TEH:

 • Tant si la seva situació administrativa està regulada com si no.
 • Tant si manté com si no la seva vinculació a la xarxa d'explotació (procurant la seva desvinculació) tot avaluant els riscos que pot córrer.
 • Tant si continua exercint com si no la prostitució, la mendicitat, o altres formes d'explotació.

El servei ofereix el següent:

 • Assessorament a professionals
 • Atenció social
 • Atenció psicològica
 • Atenció i representació jurídica
 • Acolliment en coordinació amb els serveis especialitzats en la matèria

Contacte:

unitatTEH@bcn.cat

Telèfon d’urgències de la Policia Nacional (brigada contra el tràfic d’éssers humans):
900105090

Mostra’n menys