L’Ajuntament de Barcelona disposa d’una diversitat de recursos residencials per a l’atenció de dones que viuen situacions de violència masclista i per als seus fills i filles.

En els casos en què el nivell de risc sigui alt o hi hagi risc que la persona agressora la pugui localitzar i amenaçar, intimidar o agredir a ella, als seus fills i filles, o a qui l’estigui allotjant (familiars, amistats, companys o companyes de feina, o d’altres) l’Ajuntament ofereix l’acolliment.

Des de l’Ajuntament de Barcelona es prioritza que l’acolliment sigui en cases i pisos d’acollida públics o gestionats per entitats especialitzades, però quan aquests serveis no tenen places disponibles i cal un acolliment urgent, es fa necessari l’allotjament d’aquestes persones en hostals, hotels i pensions.

En funció de les necessitats de la persona que s’ha d’acollir, la situació en què es troba i la necessitat de presència professional en el decurs del seu tractament, actualment es disposa de places en les tipologies següents de recurs d’acolliment per violència masclista:

Acolliment d’urgència

Els serveis d’atenció i acolliment d’urgència en situacions de violència masclista faciliten l’acolliment temporal de curta durada a les dones que estan o han estat sotmeses a situacions de violència masclista i, si és el cas, a llurs filles i fills, per tal de garantir-ne la seguretat personal. Aquests recursos presten servei les vint-i-quatre hores del dia, cada dia de l’any, i disposen d’un equip multidisciplinari tant en l’àmbit social com psicològic.

El Centre Municipal d’Acolliment d’Urgència per Violència Masclista (CMAU-VM) és el servei residencial d’acolliment d’urgència. S’hi accedeix per derivació del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i del Servei d’Atenció Socioeducativa de l’agència ABITS (SAS).

Durant els darrers anys, aquest servei residencial s’ha finançat parcialment amb fons del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, atorgats pel Ministeri d'Igualtat, Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere.

CMAU-VM

  • Proporciona un espai de seguretat, respir, contenció emocional i suport per a la dona, o persona que es tracti.
  •  Ajuda la dona perquè pugui explicar adequadament als seus fills i filles, si en té, perquè estan allà i com els afecta la decisió.
  • Assegura la cobertura de les necessitats bàsiques d’allotjament, manutenció i salut de les persones acollides.

Acolliment de llarga estada

És un servei residencial (atenció les 24 hores durant els 365 dies de l’any) de llarga estada que té com a objectiu oferir un espai d’acolliment i convivència per a les persones que han viscut situacions de violència i que no disposen d’una xarxa familiar o social de suport o que no la poden fer servir per qüestions de seguretat.

La casa i els pisos d’acollida de llarga estada proporcionen un entorn de seguretat físic, emocional i una atenció integral de les necessitats de les persones acollides, i s’hi promou un treball individual i grupal per recuperar l’autonomia, l’autoestima, la valoració personal i una relació maternofilial satisfactòria.

Acolliment en pisos de mitjana i alta autonomia

És un servei d’acolliment temporal d’autonomia de continuació del procés iniciat als serveis d’acolliment amb l’objectiu de continuar el pla de treball amb la dona i els seus fills i filles, i altres persones dependents de la unitat familiar, i facilitar l’autonomia personal, la independència i la integració sociolaboral, mitjançant un suport dut a terme per professionals especialitzats.

Mostra’n menys