A Barcelona necessitem i volem un teixit empresarial compromès i implicat amb l’equitat de gènere.

A Barcelona creiem fermament que les empreses són un actor cabdal en la construcció d’una societat més justa i igualitària i, per això, tenim diversos serveis d’informació i atenció per ajudar-les a incorporar la igualtat de gènere en la seva cultura i en el seu funcionament.

Així, oferim assessorament personalitzat a l’abast de totes les empreses de la ciutat, independentment de la seva mida, en plans i mesures d’igualtat; mesures de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe; i accions per canviar la bretxa salarial, la segregació horitzontal, millorar la formació, tenir processos de selecció més equitatius, i aplicar estratègies de conciliació del temps laboral, personal i familiar...

A més, les empreses de la ciutat poden accedir a accions formatives especialitzades en igualtat de gènere, prevenció de l’assetjament, conciliació i comunicació inclusiva des de la perspectiva de gènere.

També oferim Equitest, un qüestionari d’autoavaluació per a la igualtat a l’empresa. Es tracta d’una eina de suport en línia dirigida a aquelles empreses que vulguin millorar la seva gestió incorporant mesures de foment de la igualtat entre dones i homes. A través d’aquest qüestionari d’autodiagnosi les empreses poden conèixer els conceptes clau que sustenten la igualtat de gènere, identificar les seves potencialitats i oportunitats de millora, i rebre recomanacions expertes sobre el tipus de mesures que millor s’adapten a la seva situació.