Els Consells Municipals de les Dones són òrgans consultius i de participació de les barcelonines en les polítiques de l’Ajuntament, tant des de l’àmbit territorial de ciutat (Consell de les Dones de Barcelona), com des dels districtes (Consells de Dones dels Districtes).

Consells Municipals de les Dones

fotografia sessió consell de les dones de barcelona

Consell de les Dones de Barcelona

El Consell de les Dones de Barcelona és un espai participatiu on debatre i tractar qüestions d’interès per a les dones de Barcelona, tot visualitzant les seves demandes, propostes i expectatives.

imatge consell dones districte

Consells de Dones dels Districtes

Els Consells de Dones dels Districtes són òrgans de treball independents i vinculats als diferents territoris que pretenen donar respostes properes i adaptades a cadascuna de les distintes realitats de la ciutat.