Es tracta d’un servei ambulatori d’àmbit ciutat i de titularitat municipal que ofereix atenció ambulatòria específica a persones víctimes de situacions de violència masclista (dones, infants i adolescents, i persones LGTBI, o persones del seu entorn proper directament afectades per aquesta violència). També proporciona assessorament al personal professional i les persones de l'entorn de les víctimes.

Horari del servei:

 • Atenció presencial general: cal concertar cita prèvia al telèfon  900 922 357 (telèfon gratuït) . Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 hores i divendres de 9.00 a 16.00 hores.
 • Atenció presencial d’urgència: de 9.00 a 13.00 h, de dilluns a divendres, sense cita prèvia (c. Marie Curie, 16).

També es pot contactar amb el servei enviant un correu electrònic a sara@bcn.cat

Fora de l’horari d’atenció del SARA us podeu adreçar al Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona – CUESB (c/ Llacuna, 25 – Tel. 900 703 030). Atenció 24 hores, 365 dies l'any.

A més, per proporcionar pautes d’actuació en situacions de violència masclista, s’han elaborat tres guies adreçades als col·lectius següents:

 • Dones: recomanacions de seguretat i prevenció i una guia sobre com s’ha d’actuar en cas que es produeixi una agressió.
 • Comunitats i veïnat: pautes sobre com s’ha d’actuar si es detecta un possible cas de violència masclista en l’entorn de la comunitat.
 • Comerços: recomanacions en cas de detectar un cas de violència masclista que afecti una clienta.

Podeu consultar les guies en català a l'apartat de descàrregues d'aquesta pàgina i en diferents idiomes aquí.

Al SARA s’atenen els diferents tipus de violència masclista: violència en la parella, assetjament pel fet de ser dona o per identificar-te com a LGTBI, violència masclista en l’àmbit laboral, violència masclista en l’àmbit familiar, violència sexual, matrimonis forçats, etcètera.

És la porta d'entrada als recursos públics i privats d'acolliment d'urgència i de llarga estada per a persones que viuen situacions de violència masclista.

Disposa d'un equip multidisciplinari

Integrat per professionals de formació diversa (treball social, educació social, psicologia, dret i inserció laboral) que ofereix atenció integral per poder treballar en els processos de recuperació de les persones ateses, tinguin necessitat de recursos d'acollida o no.

Ofereix

A escala individual

 • Informació i assessorament.
 • Tractament personalitzat i integral al llarg del procés de recuperació de la violència viscuda, sempre en funció de les necessitats de la persona atesa.
 • Accés als recursos de protecció i específics de violència masclista sempre que calgui.
 • Servei d'inserció laboral.

A escala grupal

 • Tractament grupal, amb modalitats diverses.

A escala comunitària

 • Prevenció i sensibilització social.
 • Assessorament i suport a professionals d'altres serveis que també intervenen en situacions de violència masclista.

Població a qui s'adreça

 • Dones de la ciutat de Barcelona majors d'edat que viuen, o han viscut, qualsevol manifestació de violència masclista.
 • Infants i adolescents que viuen o han viscut en contextos de violència masclista.

Poden ser fills o filles de les dones ateses o no, ja que el SARA també atén:

 • Els fills i filles de les dones que hagin mort a conseqüència de la violència (per assassinat o suïcidi induït per l'agressor) o per qualsevol altre causa.
 • Els fills i filles que viuen, o han viscut, violència masclista a petició de la mare, del pare (no maltractador), o de la persona cuidadora referent.
 • Adolescents víctimes de relacions afectivosexuals abusives, esporàdiques o de parella, o altres manifestacions de violència masclista en les quals no estan implicats ni la mare ni el pare, o l’actual parella de la mare o el pare.
 • Persones que s’identifiquen com a LGTBI que viuen, o han viscut, qualsevol manifestació de violència masclista.
 • Persones de l'entorn proper de les persones directament afectades per la violència masclista.

Requisits d'accés al servei pel que fa a les dones, els infants i els adolescents

 • Viure al municipi de Barcelona.
 • Que hi hagi una situació actual de violència masclista o que persisteixin els efectes de la violència viscuda anteriorment.

El SARA atén totes les dones, infants i adolescents, i persones LGTBI, que reuneixin tots dos requisits, sense discriminació per edat, estat de salut física i mental, discapacitat, situació legal, orientació sexual o procedència i sense tenir en compte que:

 • Hi hagi empadronament o no a la ciutat de Barcelona. Preval la situació real per sobre de la situació administrativa.
 • Tinguin la seva situació regularitzada o no legalment quan es tracta de persones estrangeres.
 • Que hagin interposat denúncia per la situació de violència viscuda o no.
 • Estiguin convivint amb la persona agressora o hagin trencat la relació amb ella.

Requisits d'accés al servei pel que fa a les persones de l'entorn proper d'aquestes persones

Poden demanar atenció o assessorament les persones que visquin a Barcelona o, encara que visquin en altres municipis, quan facin una consulta o demanda d'atenció o d'assessorament en relació amb dones, infants o adolescents, i persones LGTBI, víctimes de violència masclista que sí que visquin al municipi de Barcelona.

Canals d'accés

 • Per accés directe.
 • Per derivació d'un altre servei (del mateix Ajuntament o dels serveis del Circuit Barcelona contra la Violència vers les Dones).

Tipologia d'accés

 • D'urgència i concertat.
 • Presencial, telefònic i electrònic.

 

Mostra’n menys