Urgències i emergències socials

Les urgències i emergències socials de la ciutat de Barcelona són ateses des del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), que ofereix un servei d'atenció psicosocial permanent i atén qualsevol situació d'urgència i d'emergència social a la ciutat, durant les 24 hores dels dia, els 365 dies de l'any.

L'equip està format per psicòlegs i psicòlogues, treballadors i treballadores socials i tècnics i tècniques especialitzats en l'atenció en crisi. L’atenció a persones en situació de crisi social greu es refereix a:

- Persones grans o infants que pateixen desatenció.

- Dones víctimes de violència de gènere.

- Persones que han perdut sobtadament l'allotjament i no disposen de recursos propis per buscar-ne un de nou.

- Persones sense recursos econòmics i que necessiten ajuda per adquirir medicació, alimentació, etc.

- Qualsevol altra situació en què les persones requereixin atenció psicosocial immediata.

Per a més informació, coneix els serveis i recursos socials als quals et pots adreçar si estàs en una situació difícil.