Urgències i emergències socials

És un servei d’atenció social permanent i universal, únic a la ciutat, que atén qualsevol situació d’urgència o emergència social durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Es fonamenta en els valors de servei públic universal, accessible, proactiu, preventiu i obert a la participació i a la col·laboració de la ciutadania i de les entitats del tercer sector.

El seu àmbit d’actuació és la ciutat de Barcelona i els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona (AMB) adherits al conveni marc de col·laboració entre l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona.

L’equip d’atenció del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) està format per treballadors i treballadores socials, psicòlegs i psicòlogues i tècnics i tècniques d’intervenció logística, que s’organitzen en torns per prestar atenció permanent a la ciutadania i a altres serveis de l’Administració. Disposa d'una flota de vuit vehicles per als desplaçaments de l'equip de professionals en les intervencions i per prestar suport logístic a les persones ateses quan calgui.

El Servei d’Urgències Socials complementa la tasca dels centres de serveis socials i atén les persones que presenten una situació de risc o d’urgència social, com ara la pèrdua d’allotjament, la manca de recursos per a l’alimentació, el maltractament per violència masclista o la desatenció de les persones grans. El Servei d’Emergències Socials, d’altra banda, atén les persones afectades per una situació sobtada que necessiten una atenció psicosocial immediata.              

Les situacions que requereixen una intervenció continuada es deriven al servei social bàsic o especialitzat de referència.

Per a més informació, coneix els serveis i recursos socials als quals et pots adreçar si estàs en una situació difícil.

ADREÇA I TELÈFON

Carrer Llacuna, 25

900 703 030 (trucada gratuïta)