Documents temàtics

Evolució i relació amb el mercat laboral.

Any del document:
2023

Memòria Programa Làbora 2022

Any del document:
2023

Avaluació per determinar els canvis en la salut i el benestar de les persones que treballen en el servei d’atenció domiciliària de l’Ajuntament de Barcelona, arrel del canvi del model organitzatiu.

Any del document:
2022

Avaluació per identificar aspectes rellevants, des de potencialitats com a febleses ,del servei i aspectes de millora.

Any del document:
2022

Recerca aplicada que vol promoure actuacions entorn les mobilitats de les persones sensellar, en el territori de la ciutat de Barcelona.

Any del document:
2022

Memòria Programa Làbora 2021

Any del document:
2022

Memoria Programa Làbora 2021. Castellano

Any del document:
2022

Ens plau presentar-vos la memòria d’actuacions Alimenta 2022. Ja fa més de dos anys que va néixer el projecte, una iniciativa de col·laboració públic social que posa de relleu la importància de garantir el dret a l’alimentació adequada i sostenible des de metodologies comunitàries i apoderadores.

Any del document:
2022

En aquest resum d’activitats del 2021 trobareu un breu recull de dades que posen en evidència que el Programa s’ha convertit en una eina de referència i transparència, dins i fora de la ciutat, per la se innovació en l’ocupació de per cultats d’accés al mer satisfacció plena de l tants.
 

Any del document:
2021

Context relacional, dinàmiques i patrons familiars en què es dona el maltractament a les persones grans. Resum

Any del document:
2021

En este resumen de actividades de 2021 encontraréis una breve selección de datos que ponen en evidencia que el Programa se ha convertido en una herramienta de referencia y transparencia, dentro y fuera de la ciudad, por su eficiencia, participación e innovación en el empleo de personas con dificultades de acceso al mercado labor de las empresas contratantes
 

Any del document:
2021

Us presentem la memòria 2021 del projecte Alimenta, un projecte de ciutat que, des d’una governança àmplia amb el teixit social, situa el dret de l’alimentació al centre i promou la generació de comunitat. Es tracta d’una iniciativa útil, vinculada a les necessitats i amb vocació innovadora.

Any del document:
2021

Informe ejecutivo.

Any del document:
2021

Estudi diagnòstic per identificar i promoure bones pràctiques i projectes innovadors sobre garantia alimentària a la ciutat de Barcelona.

Any del document:
2021

Estudi diagnòstic per saber quina és la situació de les persones amb dependència per veure quines són les deficiències i mirar de plantejar accions que millorin el seu benestar i dels seus cuidadors.

Any del document:
2021

Recerca aplicada per conèixer els resultats de la posta en marxa del model Housing First a la ciutat de Barcelona i la seva incidència en el model convencional d’escala per mostrar els efectes que té l’accés a un habitatge estable, combinat amb un suport intensiu o variable, a través d’un equip multidisciplinar, per facilitar la incorporació de la persona a la comunitat.

Any del document:
2021

Governance BMINCOME Report IGOP (Eng) 

Any del document:
2020

Document de síntesi amb les propostes de priorització dels diferents Grups de Treball per les polítiques socials municipals​ en el context de ciutat post COVID-19.

Any del document:
2020

Context relacional, dinàmiques i patrons familiars en què es dona el maltractament a les persones grans. Resultats

Any del document:
2020

Document elaborat pel Consell Municipal de Benestar Social sobre l'impacte de la COVID-19. Versió integra.

Any del document:
2020

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat