Alimenta

El projecte Alimenta pretén avançar en la garantia del dret a l’alimentació d’una forma inclusiva i digna, a partir d’un model que vol anar més enllà de la resposta necessària de cobertura de les necessitats i situar-se en la lògica dels drets a fi de garantir una alimentació saludable i sostenible.

A més, Alimenta impulsa una estratègia transformadora que cerca l’autonomia i la capacitat d’elecció de les persones usuàries per evitar la generació d’efectes d’estigma. En aquest sentit, es potencia la dimensió comunitària mitjançant la creació d’espais com els tallers de reaprofitament alimentari i la cuina comunitària, on, a més de socialitzar, les persones poden cuinar els seus aliments.

ORIGEN

La iniciativa sorgeix en el context d’emergència sanitària i social de la pandèmia de covid-19. La crisi va endurir les condicions personals, socioeconòmiques i laborals de moltes persones i famílies i va provocar la precarització de situacions que ja eren vulnerables abans de la pandèmia.

L’Ajuntament, arran de la situació d’excepcionalitat, va posar en marxa diverses accions per pal·liar la condició de vulnerabilitat de les persones i les famílies amb rendes més baixes i atendre les seves necessitats bàsiques. En aquest projecte, s’aposta per la col·laboració publicosocial: cooperació i treball en xarxa entre l’Ajuntament de Barcelona, les entitats socials i el teixit empresarial alimentari de la ciutat, de manera que s’aglutinen les accions i els recursos relatius a l’alimentació social.

OBJECTIUS I ABAST

Alimenta es proposa avançar per garantir el dret a l’alimentació d’una forma inclusiva i digna, aprofitant les potencialitats del sistema i resolent les mancances identificades. Planteja els objectius específics següents:

 • Promoure accions integradores vers la població usuària de serveis d’alimentació social per potenciar-ne l’autonomia.
 • Millorar la qualitat de l’alimentació social sota els criteris de salut, sostenibilitat, proximitat i respecte pel medi ambient.
 • Fomentar la integració comunitària i laboral de les persones receptores d’alimentació.
 • Promoure l’aprofitament en el circuit de l’alimentació social de la ciutat.
 • Impulsar el treball en xarxa entre el conjunt de sectors implicats en l’alimentació a la ciutat.

EIXOS D'ACCIÓ DEL PROJECTE

Eix 1. Aliments amb sentit

Aquesta actuació ja estava identificada en l’Impulsem (procés de reflexió i acció sobre els centres de serveis socials impulsat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016 i que té com a propòsit construir una visió de futur sobre els centres de serveis socials).

És un projecte de revisió i simplificació de la gestió dels ajuts per a aliments. Vol implantar un model organitzatiu que doni resposta a les necessitats actuals, definir uns criteris d’accés al recurs i les temporalitats associades, i dissenyar un circuit/procediment per a la prescripció i la renovació del recurs.

Eix 2. Espais Alimenta

Els espais Alimenta són equipaments (impulsats i gestionats per entitats socials en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i ubicats en locals ja existents) que estan destinats a afavorir el dret a alimentar-se de les persones a partir d’un model innovador, la conceptualització del qual va un pas més enllà dels menjadors socials convencionals (públics o gestionats per entitats socials) que avui s’adrecen a persones en situació de vulnerabilitat. Parteixen d’un doble enfocament: autònom/comunitari i ecològic.

El projecte està lligat clarament a la lluita contra el malbaratament, a la intensificació del reaprofitament, a la priorització de la producció i el consum ecològic (de circuit curt i de temporada), que suposa una disminució de la petjada de carboni, així com a la sensibilització sobre una alimentació saludable i sostenible.

Dins d’aquests espais els i les participants del projecte també tenen l’oportunitat d’apropar-se a aspectes vinculats amb l’educació econòmica. En moltes de les seves llars es produeixen tensions econòmiques per la precarietat dels ingressos i per l’augment continuat del preu de despeses fonamentals com l’habitatge, els subministraments, el transport i molts articles bàsics. Així doncs, des dels espais Alimenta treballem per fer que les persones millorin la gestió de la seva economia personal i familiar per mitjà de la incorporació de nous hàbits que poden tenir un efecte important sobre la seva situació econòmica i el seu benestar. Més enllà de l’educació econòmica, la inserció laboral és una de les altres necessitats cabdals de les persones que participen en l’Alimenta.

Els espais van prendre forma el juliol del 2021 amb la posada en marxa de l’espai Alimenta Jovent, gestionat per la Fundació Privada Jovent, i l’espai Alimenta Gregal, gestionat pel Menjador solidari Gregal. L’octubre del mateix any la Fundació Roure va posar en funcionament el tercer dels espais, l'Alimenta Roure.

La definició dels espais i de les seves funcions, serveis i activitats ha rebut les aportacions i la supervisió de la Direcció de Serveis de Planificació Estratègica de l’Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat.

Les persones destinatàries són les que es deriven des dels centres de serveis socials als espais Alimenta o des d’alguna altra entitat o servei territorial que hagi pogut identificar la necessitat. El projecte té un públic objectiu definit com a participant dels espais:

 • Persones que en algun moment van ser derivades a menjadors socials, però que pel seu perfil social no van arribar a encaixar-hi (els caldria un espai amb menys impacte de vulnerabilitat).
 • Persones amb dificultats per cobrir l’àpat principal diari.
 • Persones en situació d’atur sobrevinguda que estan cobrint les necessitats alimentàries mitjançant la xarxa familiar o social.
 • Persones que viuen en habitacions rellogades o pensions amb dificultats d’accés a una cuina.
 • Persones de més de 18 anys amb un pla de treball que pretengui la seva inclusió comunitària o laboral.
Eix 3. Col·laboració publicosocial

Col·laboració amb el conjunt dels sectors clau implicats en l’alimentació a la ciutat, amb els objectius següents:

 • Garantir l’accés a aliment fresc i saludable a persones que es trobin en situació de vulnerabilitat social.
 • Fomentar la col·laboració i la implicació de les cadenes de distribució alimentària (supermercats), mercats municipals, comerç de proximitat i economia solidària per maximitzar els beneficis de la targeta Barcelona Solidària.
 • Col·laborar amb els agents principals del sector càtering i de les col·lectivitats en la gestió d’excedents alimentaris amb l’objectiu de reduir el malbaratament.