Dret d’accés a la informació pública

És el dret que tenen les persones d'accedir a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats a complir la Llei de transparència.

Les condicions per a l’accés de la ciutadania a la informació pública —a quina informació es pot accedir, qui té dret a fer-ho, com s’ha de demanar, etc.— es troben a la web de Transparència de l'Ajuntament de Barcelona.