Alimentació

Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ella i la seva família, la salut i el benestar, i això inclou una alimentació suficient i saludable. Des de l’Ajuntament de Barcelona es promouen una sèrie d’accions i programes per cobrir les necessitats d’alimentació de tota la ciutadania, i especialment d’aquells col·lectius que pateixen una major situació de vulnerabilitat.