Àpats a domicili

El servei d’àpats a domicili dona suport alimentari a aquelles persones que, per la seva situació personal, no poden preparar-se els àpats, necessiten ajuda per fer-ho o no tenen un habitatge en condicions per cuinar aliments. A més, es tracta de persones que no tenen suport social o familiar suficient o que, pels seus problemes de mobilitat, no poden dirigir-se a un servei d’alimentació de la seva comunitat. La valoració de la situació la fan els equips professionals dels centres de serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona.

El servei es concreta amb el lliurament al domicili de la persona beneficiària d’àpats equilibrats i saludables en adequades condicions de qualitat i higiene, a fi de garantir la cobertura de les seves necessitats nutricionals.

Àpats a domicili
Enllaços relacionats: