Persones amb discapacitat

L’Ajuntament de Barcelona treballa per garantir els drets socials de les persones amb diversitat funcional a través de programes i accions que els permeten avançar cap a la seva plena autonomia. Fonamentalment, es treballa per fer possible l’accés a un habitatge accessible i assequible, i en l'atenció i promoció social, educativa i laboral.

 

 

 

 

 

 

 

Persones amb discapacitat