Intervenció social a l'espai públic

L’Ajuntament de Barcelona disposa de diferents serveis socials, d’àmbit ciutat, encarregats d’atendre integralment els aspectes de vulnerabilitat extrema que presenten les persones i col·lectius específics que es troben en situació de sensellarisme al carrer o en assentaments irregulars, així com la prevenció, tractament i resolució de conflictes que tenen lloc a l’espai públic.

Assumeix també les funcions d’observatori municipal de les dinàmiques socials i els fenòmens emergents que es donen a l’espai públic.

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenció social a l'espai públic