Servei d’Atenció Social al Sensellarisme a l’Espai Públic (SASSEP)

És el servei municipal d’atenció social adreçat a millorar les condicions de vida de les persones adultes que dormen i desenvolupen la seva activitat diària a l’espai públic i en assentaments dins l’àmbit territorial de Barcelona. El SASSEP localitza i contacta sistemàticament les persones i els ofereix atenció a peu de carrer a través d’equips multidisciplinars d’intervenció social. S’encarrega de motivar les persones en situació inicial, avançada o consolidada de sensellarisme per tal que acceptin vincular-se als serveis i recursos de la xarxa existent.   

Treballa els impactes que les situacions de sensellarisme poden generar a l’entorn i a la resta de la ciutadania de forma coordinada amb altres agents implicats. Desenvolupa funcions d’Observatori del fenomen del sensellarisme a la nostra ciutat.

L’accés al servei es fa a través de la detecció pròpia per part del SASSEP o bé a partir de comunicacions provinents d’altres agents que treballen a l’espai públic, entitats del Tercer Sector i Districtes.

Servei d’atenció i suport a persones sense sostre
Enllaços relacionats: