Prestacions econòmiques

Des dels serveis socials de Barcelona es tramiten totes les prestacions econòmiques d'urgència social, així com altres prestacions econòmiques d'àmbit municipal que pretenen atendre situacions de caràcter puntual o donar suport econòmic a persones en situació de més vulnerabilitat.

 

 

 

 

 

 

 

Prestacions econòmiques