Beques de Menjador Escolars

 

L'alumnat de P3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l'ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona, aquests ajuts els gestiona el Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

La Convocatòria per al curs escolar 2019-2020, estarà regulada per l´Acord del Consell de Direcció del Consorci d´Educació de Barcelona, de data 4 d´Abril de 2019, pel qual s´aproven les bases reguladores per a l´atorgament d´ajuts individuals de menjador adreçats a l´alumnat d´ensenyaments obligatoris i de segon cicle d´educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona.

Convocatòria d'ajuts individuals de menjador. Curs 2018-2019

  • S’atorguen ajuts ordinaris de 3€ i també extraordinaris fins un màxim de 6€ per a les rendes més baixes.
  • Es pot sol.licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2017.
  • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol.licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.
  • Tot aquell alumnat beneficiari d’un ajut del Fons d’emergència social, té dret a un ajut de menjador de 6 €, sempre i quan hagi marcat l´opció "En cas de sol.licitar beca menjador indicar escola i curs" en el formulari de sol.licitud del Fons d´Emergència Social.

Què ha de fer:

Les sol.licituds es presentaran en el centre educatiu on l´alumnat estigui matriculat o preinscrit per al curs 2018-19, en dos períodes de sol·licituds:

  • Període de sol·licituds de juny 2018: entre els dies 13 i el 27 de juny de 2018, ambdós inclosos.
  • Període de  sol·licituds de setembre 2018: entre els dies 3 i el 14 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

PERÍODE OBERT

El període obert s´ha previst per so·licitar un ajut de menjador només per a l´alumnat nouvingut que s´incorpora al sistema educatiu de Catalunya, fora del termini d´escolarització.

Sol.licitud d´ajuts de menjador 2018-2019, PDF

Resolució admesos i denengats període ordinari

Contra aquesta resolució de concessió/denegació els interessats poden formular recurs de reposició, fins el 28 de gener de 2019, en el seu centre educatiu.

Recurs de reposicio a la llista adjudicacio definitiva.pdf

DOCUMENT DE SUPORT

Full informatiu ajuts de menjador 2018-2019.pdf