El Defensor d’Infants i Adolescents (Síndic de Greuges de Catalunya)

El Síndic de Greuges de Catalunya té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l'Administració catalana, amb l'objectiu d'ajudar a millorar-ne el funcionament.

També supervisa les empreses privades que presten serveis d'interès públic, com ara la llum, la telefonia, l'aigua, el gas, el servei postal, etc. Elegit pel vot majoritari del Parlament de Catalunya, el Síndic és políticament independent. No depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència.

A nivell més específic, El Síndic de Greuges de Catalunya és també el Defensor d’Infants i Adolescents i té la missió de garantir els drets d'aquesta d'acord amb les lleis i la Convenció dels Drets dels Infants. Compta amb un equip professional: Rafael Ribó, Síndic, és el titular i M. Jesús Larios, Adjunta per a la Defensa dels Drets de la Infància i Adolescència, juntament amb un equip de persones, defensa específicament els drets de nens i adolescents. El Síndic i l'Adjunta no treballen sols: tenen un equip d'assessores i assessors que els ajuden a resoldre les queixes i a investigar on i quan es vulneren els drets dels infants i els adolescents.

Així, a nivell d’infància i adolescència la seva feina consisteix en defensar els drets d’aquests davant l'Administració pública o entitats (escola, centre de salut, centres residencials), escoltar les seves queixes si viuen una situació que el menor considera injusta, valorar-la i investigar si cal que el Govern o els ajuntaments facin alguna cosa per resoldre la situació.

Investiguen cada cas i valoren la possible vulneració dels drets del menor, cercant la millor solució. Igualment, només podem fer-ho davant de les administracions públiques o les entitats o organitzacions que treballen en drets dels infants per encàrrec o amb suport de l'Administració.