Prevenció i atenció de l'abús sexual infantil

L’Ajuntament de Barcelona impulsa tot un seguit d’iniciatives i programes amb l’objectiu de prevenir i atendre l’abús sexual infantil, vetllant així pel dret dels infants a gaudir d’una ciutat segura i protectora.

D’entre les diferents accions, es destaca el Programa per la prevenció i atenció de l’abús sexual infantil als equipaments municipals amb presència d’infants, iniciat el 2017 per tal de garantir que aquests equipaments siguin espais el màxim segurs, i on la ciutadania hi pugui trobar professionals capaços de saber reaccionar davant de situacions de revelació d’algun tipus d’abús sexual infantil.

També es pretén assegurar que aquests espais esdevinguin equipaments municipals de tolerància zero. Aquest programa suposarà, entre d’altres, fer accions formatives i dotar de recursos els professionals, així com posar en valor i, si s’escau, elaborar protocols d’actuació i de circuits d’informació, orientació, assessorament i atenció.

+ Llegir més...