Recursos

En aquest apartat trobareu recursos i materials per a treballar la prevenció de l’abús sexual infantil, tant amb els mateixos infants com amb persones adultes, com per exemple els professionals que treballen en l’àmbit de l’educació.