Pla d’infància 2021-2030

Pla d’infància 2021-2030: reptes i actuacions per millorar la vida i els drets de la infància i l’adolescència a Barcelona és el marc de planificació i transversalització de les principals polítiques que afecten la infància i l’adolescència a la ciutat de Barcelona amb visió de full de ruta a mitjà termini.

El pla recull un ventall integral de polítiques públiques adreçades a reforçar el protagonisme de la ciutadania de 0 a 17 anys a la ciutat i s’estructura sobre la base de set drets fonamentals: el dret a unes condicions materials i econòmiques adequades; el dret a l’educació, el lleure, la cultura, el joc i el descans; el dret a la salut integral i els serveis sanitaris; el dret a la família i les seves responsabilitats i la protecció social de la infància; el dret a la protecció contra les discriminacions i les violències; el dret a la participació, l’escolta i a rebre una informació adequada, i l’interès superior de l’infant.

A l’entorn d’aquests set drets fonamentals el Pla d’infància formula 23 reptes de millora, que han estat àmpliament discutits amb més de 150 persones amb expertesa acadèmica i/o professional en infància i adolescència. Al voltant d’aquests reptes es destaquen 70 actuacions municipals enfocades a encarar-los.

A més, el pla combina una mirada universal al servei de totes les infàncies i una mirada específica a les situacions de més vulnerabilitat i/o exclusió social, que la covid-19 ha amplificat amb força. Es tenen especialment en compte els diferents contextos familiars, les desigualtats socials en la infància (gènere, origen i discapacitat) i els territoris més empobrits de la ciutat.

Es tracta, doncs, d’una planificació orientada al fet que a Barcelona es pugui respondre la pregunta cabdal següent:

Per millorar la vida dels infants i adolescents i encarar els principals reptes per fer avançar els seus drets i, de retruc, la cohesió social, quines són les accions més rellevants que posa en marxa la ciutat?

El Pla d’infància es lidera des de  la Regidoria d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, amb l’acompanyament i dinamització de l’Institut d’Infància i Adolescència de Barcelona.

Descarregueu-vos el Pla d’infància 2021-2030 (versió síntesi i versió completa).