Barcelona Ciutat Amiga de la infància

L'any 2007 Barcelona va ser reconeguda per UNICEF com a Ciutat Amiga de la Infància a causa de les accions que la ciutat està desenvolupant. Aquest reconeixement és també una gran responsabilitat, i implica el compromís municipal de Barcelona per seguir desenvolupant polítiques avançades d'infància.

Una Ciutat Amiga de la Infància és una ciutat construïda a la mida dels més petits i de les seves famílies, tenint en compte les seves opinions, necessitats, prioritats i drets.

El programa Ciutats Amigues de la Infància és una iniciativa d'UNICEF que té per objectiu vincular la Convenció dels Drets dels Infants amb les polítiques locals d'infància i adolescència. A la pràctica, el programa promou el treball en quatre eixos:

  • Donar suport a la creació de plans municipals per a la infància, on els Drets dels Infants són prioritaris i reben recolzament pressupostari.
  • Promoure sistemes de participació en la vida pública municipal on els infants siguin protagonistes.
  • Impulsar les polítiques municipals que afavoreixin el desenvolupament dels drets de nenes i nens.
  • Promoure el treball en xarxa entre governs locals, per tal de compartir informació, solucions, projectes...