Participació

L’administració impulsa diferents programes i experiències de participació per tal que els infants i adolescents de la ciutat puguin exercir aquest dret, reconegut en la Convenció dels Drets dels Infants.