Drets dels infants

Els Drets de la Infància (o drets dels nens i nenes) són drets que posseeixen els nens, nenes i adolescents per la simple raó de néixer. Són inalienables, irrenunciables, innats i imprescindibles per a una bona infància. Aquests drets es troben recollits a la Convenció sobre els drets de l'Infant.

Per poder disposar d'aquests drets, la gent els ha de donar i els infants, a canvi, tenen l'obligació de comportar-se d'una manera determinada: d'això se'n diu tenir deures. Això vol dir, si volem que els drets de les persones del nostre voltant es respectin, tenim el deure de no vulnerar aquests drets. Si volem que el lloc on vivim sigui agradable, l'hem de respectar, tant si només és nostre com si és de tots.

A continuació trobareu un seguit d’equipaments, programes i serveis adreçats a preservar els Drets dels Infants a la ciutat de Barcelona.

Barcelona amb els infants