Ajuts d’urgència social per a famílies amb infants de 0 a 16 anys

FONS D’INFÀNCIA 2021

És un ajut extraordinari que concedeix l'Ajuntament de Barcelona a famílies en situació de vulnerabilitat per cobrir les necessitats bàsiques de subsistència d'infants o adolescents de 0 a 16 anys.

Els imports dels ajuts són els següents:

 • Famílies amb un fill o filla: 100 euros al mes.
 • Famílies amb dos fills o filles: 175 euros al mes.
 • A partir del tercer fill o filla i successius: s'afegeixen 50 euros més al mes per cada infant.
 • Famílies monoparentals: 100 euros més per família al mes.

Cal tenir en compte el següent:

 • Els ajuts es donen per un màxim de 6 mesos en tots els casos.
 • En el cas de les persones beneficiàries que resideixin en qualsevol dels deu barris de l’Eix Besòs (les Roquetes, la Trinitat Nova, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona, la Trinitat Vella, el Bon Pastor, Baró de Viver, el Besòs i el Maresme i la Verneda i la Pau) se’ls oferirà la possibilitat de gaudir d’un xec addicional per un import de 200 REC (moneda ciutadana de Barcelona equivalent a 200 euros), si accepten els requisits previstos al document de les bases.

PERSONES DESTINATÀRIES I REQUISITS

Les persones destinatàries inicials de les prestacions econòmiques són els infants menors de 16 anys, empadronats a la ciutat de Barcelona, que visquin en unitats familiars amb rendes baixes i que siguin usuaris amb seguiment de Serveis Socials. Els requisits per accedir a l’ajut estan recollits al punt 4 de les bases.

La percepció d’aquesta prestació pot ser compatible amb la percepció d’altres ajuts econòmics d’urgència. No obstant això, és incompatible amb la percepció de la renda garantida de ciutadania i de l’ingrés mínim vital.

COM FUNCIONA?

Les persones beneficiàries rebran la prestació econòmica a través de la targeta Barcelona Solidària.

 • La targeta no estarà operativa en el moment del lliurament.
 • El saldo es carregarà els dies posteriors. Un cop s’activi el saldo, es pot començar a utilitzar la targeta.
 • Es poden fer consultes de saldo i moviments a qualsevol caixer automàtic de la xarxa CaixaBank, però es recomana fer-ho mitjançant el web www.moneytopay.com per evitar fer malbé la targeta.
 • Cada vegada que es faci una compra o un pagament, l’import es descomptarà automàticament.
 • La persona titular és l’única que pot utilitzar la targeta.
 • No es poden treure diners en efectiu, ni fer transferències, ni fer apostes.
 • El darrer abonament es farà al desembre del 2021.
 • En cas d’infants o adolescents nascuts l’any 2005, l’últim abonament es farà el mes que facin 16 anys.
 • La targeta Barcelona Solidària és recarregable i s’ha de guardar fins a la data de la caducitat.

QUÈ ES POT COMPRAR I QUINS PAGAMENTS ES PODEN FER?

 • Es poden comprar productes per cobrir les necessitats bàsiques de subsistència, com ara aliments, roba, calçat, material escolar, etcètera per a infants o adolescents.
 • També es poden fer pagaments de rebuts de subministraments o pagaments oficials a través del web www.caixabank.es, sempre que al rebut hi consti el codi CPR.
 • Igualment es poden fer compres en línia.
 • És indispensable que la persona titular de la targeta tingui instal·lada l’aplicació CaixabankNOW per validar qualsevol pagament que faci per internet.
 • Cal conservar els justificants de les despeses fetes amb la targeta fins al 31 de desembre de 2022 per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que l’ajut s’ha destinat a la finalitat indicada. El fet de no presentar els justificants de les despeses o de no fer-ne un bon ús pot comportar la retirada de l’ajut i una valoració negativa.

ON ES POT UTILITZAR?

La targeta funciona als establiments amb datàfon que venen el tipus de productes de l’apartat anterior. Per a més informació, descomptes i avantatges, podeu consultar la llista d’entitats col·laboradores i clíniques dentals amb tarifa social.  

QUÈ CAL FER EN CAS DE PÈRDUA, ROBATORI O DANY?

 • Cal posar-se en contacte amb l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques, situada al carrer d'Aragó, 344, baixos. Horari: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores Telèfon: 932 565 648.
 • No demaneu, en cap cas, un duplicat a les oficines de CaixaBank (“La Caixa”).
 • Només es fa un duplicat per any.