Acció comunitària

Conjunt d’accions d’atenció col·lectiva que s’organitzen des dels serveis socials bàsics.

S’adrecen a grups o col·lectius de persones d’un territori determinat. Es poden realitzar de manera conjunta, o no, amb altres serveis, entitats de la comunitat i amb el mateix col·lectiu implicat. En concret, es despleguen les accions següents:

  • Accions informatives de sensibilització: xerrades, exposicions, elaboració de material divulgatiu, etc.
  • Suport a grups socials i col·lectius per millorar la qualitat de vida de la comunitat.
  • Suport a iniciatives veïnals impulsades per entitats del territori.
  • Accions adreçades a la cohesió i transformació social per millorar la realitat del territori.
Acció comunitària